Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OmgevingsTour Utrecht

Utrecht groeit, steeds meer mensen trekken naar deze stad. Om plek te bieden aan al die mensen is er een grote verdichtingsopgave, bouwen binnen de grenzen van de stad. Interessante vraag voor de beroepsgroep stedenbouw en planologie is, hoe onze professie kan bijdragen aan een inclusieve stad waarin de maatschappelijke opgaven net zo belangrijk zijn als de groei.

En hoe je kunt bijdragen aan steviger netwerken binnen de buurt, bijvoorbeeld ten bate van langer zelfstandig thuis wonen, het tegengaan van eenzaamheid, grotere zelfredzaamheid, veerkracht maar ook community-vorming. Dat zijn immers grote maatschappelijke uitdagingen die steeds meer op de stad afkomen. Wat betekent dat voor ons beroep?

Wellicht dat ook onze beroepsgroep uitgangspunten als “look at what’s strong, not at what’s wrong”, en “create health by creating communities”, kan versterken. Het gaat Utrecht niet om de leefomgeving an sich, maar om de mensen die erin wonen.

Onder deskundige leiding gaan we presentaties, discussies en workshops aan om bovenstaand thema aan de orde te stellen.

Programma

13:00    Inloop Krachtstation en Welkom

13:15    Inleiding en programma door de middagvoorzitterEva de Ruiter

13:25   Nathan Rozema, Krachtstation, een participatief herontwikkelmodel met  maatschappelijke en economische waarden

13:40    Ries van der WoudenPlanbureau voor de Leefomgeving; de leefomgeving als maatschappelijke en ruimtelijke opgave

13:55    Ellen van Beckhoven – Gemeente Utrecht, vraagstelling aan de vakgroep over de groeiopgave van de stad vanuit maatschappelijke waarde

14:10    Wandeling door de wijk

15:00    Workshops

16:15    Terugkoppeling

17:00    Borrel

De Workshops

We bieden drie workshops, elk vanuit een ander perspectief maar wel met een focus op de relatie tussen stedenbouw en (het creëren van) maatschappelijke waarde.

  1. Kyra Kuitert en Rosemarie Maas Bureau KM: De openbare ruimte: verbinden, ontmoeten, gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
  2. Judith de Koster, Bureau BGSV en Joris Haaften, stedenbouwkundige Gemeente Utrecht: Verdichtingsprojecten verbinden met maatschappelijke opgaven.
  3. Ellen van Beckhoven, Gemeente Utrecht: Wat kan de vakgroep bijdragen aan een inclusieve en gezonde leefomgeving bij de groeiopgave van Utrecht.

Met de OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad zetten we met de vakgroep in op het vergroten van inzicht:

  • In de bindende kracht om te werken vanuit maatschappelijke waarde;
  • Of en Hoe fysieke ontwerpopgaven te verbinden aan sociale en culturele vraagstukken in stedelijke verdichtingsgebieden;
  • Of ‘de gezonde mens’ als uitgangspunt meerwaarde heeft voor stedenbouw, (en misschien wel meer dan dat ‘de gezonde leefomgeving’ een doel op zich is?).

Schrijf je in!

Selecteer een geldig formulier

 

Adresgegevens
22/02/2018
13:00 tot 17:00
Krachtstation Utrecht
Amerikalaan 199
3526 VD, Utrecht