Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


OmgevingsTour Noord-Nederland

Afbeelding: © Atelier het Zelfbewuste Noorden / Places of Hope

Neem deel aan de laatste OmgevingsTour in de reeks BNSP-OmgevingsTours Nederland

Noorden van Nederland:Krimp en leefbaarheid; wat moet decentraal en wat kan centraal geregeld worden. 

Wanneer: 7 november

Waar: Leeuwarden, tentoonstellingsruimte Places of Hope/De Kanselarij, Turfmarkt 11

Hoe laat: 12:30 – 17:00 

Voorafgaand aan de lunch wordt de tentoonstelling Places of Hope vanaf 11:00 uur speciaal voor ons opengesteld voor een verkennend en inspirerend bezoek!

Krimp en leefbaarheid; wat moet decentraal en wat kan centraal geregeld worden.

Bevolkingskrimp, de energietransitie, bodemdaling, uitdroging en wateroverlast. ‘Het zijn stevige opgaven,’ zegt stedenbouwkundige Enno Zuidema van het atelier Het Zelfbewuste Noorden.

De opgaven zijn van zo’n schaal in Noord-Nederland dat we een regionaal beleid nodig hebben en op regionale schaal moeten durven ingrijpen van bovenaf. Dit is steeds lastiger geworden door de toegenomen mondigheid van burgers,  de populistisch korte termijn denken&handelen van lokale besturen, een wispelturig rijksbeleid en oplossingen die vastlopen in bureaucratie als we ze centraal willen regelen.

Mede daarom is het interessant om te kijken wat de kracht is van kleinschalige initiatieven is.  Want steeds vaker zien we de kracht en het zelforganiserend vermogen van inwoners floreren. Steeds vaker lukt het hen om op lokaal niveau oplossingen te vinden. En uit te voeren. Hoeveel vrijheid dat daar voor nodig is, waar initiatiefnemers tegen aan lopen en welke bedreigingen deze kleinere schaal ontwikkelingen met zich mee brengt kan ons veel leren.

In de laatste OmgevingsTour van de BNSP; Noorden van Nederland willen we twee aanvliegroutes; centraal of decentraal, onderzoeken. We gaan ‘ontwerpend’ aan de slag om erachter te komen of de benadering complementair zijn en te ontdekken wat decentraal moet en wat centraal kan.

Om hieraan een feestelijk cachet te geven vindt de OmgevingsTour plaats in de tentoonstelling Places of Hope te Leeuwarden en wordt u voorafgaand aan het programma een lunch aangeboden. U kunt vanaf 11:00 uur de tentoonstelling Places of Hope bezoeken.

Programma:

11:00 Inloop De Kanselarij te Leeuwarden. Bezoek tentoonstelling Places of Hope, facultatief
12:30 Lunch in De Kanselarij, aangeboden door BNSP
13:30 Welkomstwoord door Koen de Boo, dagvoorzitter
13:35 Start presentaties in centrale ruimte Places of Hope

14:30 – 16:30 Parallelle Workshops

  1. Decentraal: Hoe kan het gedachtegoed van Nijeomjouwing bestaande dorpen opnieuw organiseren?

Workshopleiders decentraal:

2. Centraal: Hoe kan een gecentraliseerde aanpak van de energietransitie              dorpen een nieuwe impuls geven?

Workshopleiders centraal

16:30 Plenaire terugkoppeling: Centraal-Decentraal?
17:00 Afsluitende netwerkborrel in De Kanselarij

Schrijf je hier in voor de laatste Omgevingstour van de BNSP!

Selecteer een geldig formulier
Adresgegevens
07/11/2018
10:30 tot 17:00
Places of Hope tentionstellingsruimte
Turfmarkt 11
, Leeuwarden
Extra adres informatie

We ontmoeten elkaar in De Kanselarij en starten het (facultatief) bezoek aan Places of Hope om 11:00. De tentoonstelling is te bereiken via De Kanselarij. Mocht je alleen het middagprogramma willen volgen dan kan je dat aangeven op het inschrijfformulier. Graag bieden we je een lunch aan voorafgaand aan het middagprogramma.