Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Extra: Algemene Leden Vergadering

Op 11 september vindt een extra ingelaste ledenvergadering plaats.

Reden voor deze extra inlassing is dat de huidige voorzitter Rob van der Velden terugtreedt en dat we naast de beoogde voorzitter, Stefan Bödecker, tevens beoogd bestuurslid Jacqueline Tellinga aan u voor willen stellen en ter stemming willen voordragen. Daarnaast lanceert de BNSP een oproep om op de NOVI te reageren vanuit de vakverenigingen en wordt het thema van de BNSP-dag bekend gemaakt en nader toegelicht. Redenen genoeg voor een extra ledenbijeenkomst dus kom!

We komen bij elkaar in het bureau van BFAS+, De Ruijterkade 107 te Amsterdam (op loopafstand van CS Amsterdam).

U wordt om 18:00 uur ontvangen met soep en een broodje waarna de vergadering om 18:30 start.

AGENDA

18:00 Inloop met soep en broodjes
18:30 Welkom Rob van der Velden
18:45 Introductie beoogd voorzitter Stefan Bödecker en beoogd bestuurslid Jacqueline Tellinga
19:15 Instemmingsronde voorzitterschap Stefan Bödecker en  bestuurslid Jacqueline Tellinga
19:25 Frank Gorissen, bestuurslid: Oproep aan de leden inzake reactie NOVI
19:45 Jacqueline Tellinga, mondelinge aankondiging BNSPdag, 6 februari 2020
20:00 Afsluitende borrel

 

Meld je aan en schrijf je hier in

Extra algemene leden vergadering 11 september 2019
Bureau | ZZP | Overheid | Student | Overig
Komt naar de ALV en maakt gebruik van de catering | maakt geen gebruik van de catering *

 

Toelichting op de agenda:

Terugtreden Rob van der Velden, toetreden Stefan Bödecker en Jacqueline Tellinga

Rob van der Velden heeft, na vier jaar gedreven voorzitterschap van de BNSP, begin 2019 besloten om terug te treden. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor het borgen van de beroepsvereniging in het werkveld en het positioneren van de BNSP ver daarbuiten!

Na zorgvuldige afwegingen door het bestuur en de Raad van Advies is Stefan Bödecker, mede-directeur van BFAS+, gevraagd om Rob van der Velden op te volgen. Hiertoe roept het bestuur van de BNSP de leden op voor een extra Algemene leden Vergadering. Bij instemming met zijn voordracht neemt Stefan Bödecker de voorzittershamer per 11 september 2019 officieel over.

Jacqueline Tellinga, planoloog en initiator van projecten op het snijvlak van architectuur, stedebouw en politiek, is als beoogd bestuurslid in februari 2019 aangetreden. Bij instemming met haar voordracht zal haar bestuursfunctie officieel worden bevestigd.

Oproep aan de leden van de BNSP tot het geven van een reactie op de NOVI

Frank Gorissen roept namens de BNSP de leden op: De nationale omgevingsvisie (NOVI) ligt ter inzage van 20 augustus tot 30 september. De NOVI is al sinds de lancering online te lezen. Nu is dan ook het moment daar om als beroepsgroep te reageren op een stuk dat op allerlei manieren invloed gaat krijgen op ons dagelijkse werk. Wij roepen daarom de hele beroepsgroep op, BNSP-lid of niet, om het stuk kritisch te lezen en de overheid verder te helpen in dit proces. Samen staan we aan de lat voor een beter Nederland!

Denk mee over een oproep aan onze beroepsgroep. Kom dan naar de ALV op 11 september!

Lees hier ter voorbereiding de oproep

Aankondiging BNSPdag 2020 De Noviwijk als Noviteit

Jacqueline Tellinga kondigt mondeling de BNSPdag 2020 aan, De Noviwijk als noviteit,  en geeft een korte toelichting op de inhoud van het project

Adresgegevens
11/09/2019
18:00 tot 20:00
wordt nader bekend gemaakt

,
Extra adres informatie

De BNSP last een extra Algemene Leden Vergadering in. Nadere informatie over deze vergadering volgt zo spoedig mogelijk maar reserveer 11 september op voorhand in je agenda!