Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Excursie|Nijmegen omarmt de Waal

Rivierpark Nijmegen Nijmegen RWS Your Captain

Op 16 juni van 13:00 tot 17:00 pakken we het thema Water als Kwaliteitsimpuls op met een bijzondere OmgevingsTourexcursie: Nijmegen omarmt de Waal 

We worden geïnformeerd over het gigantische project Waalfront en Waalsprong. Dit project is voorbeeldmatig voor meerdere opgaven die in de nieuwe Omgevingswet worden opgenomen. Mathieu Schouten, gebiedsregisseur vertelt ons over de unieke  ontstaansgeschiedenis van dit project en hoe het is gerealiseerd. De inleiding vindt plaats in het Honigcomplex, industrieel erfgoed dat door middel van creatief hergebruik weer functioneel is geworden en plek biedt aan start-ups om hun  werkplek op te zetten. Daarna gaan we met de fiets ( zelf meenemen of huren bij NS!) het gebied verkennen en bekijken. We eindigen weer bij het Honigcomplex in café STOOM waar je op eigen rekening nog heerlijk na kan borrelen,  eten en bijpraten.

Programma:

  • 13:00    Verzamelen Honigcomplex. Ontvangst met koffie | thee. Inleiding door Mathieu Schouten
  • 14:00    Start fietstocht met tussendoor inhoudelijke stops
  • 16:00    Optioneel: Bezoek CPOproject Plant je vlag, indien tijdschema dit toelaat
  • 17:00    Eindpunt Honigcomplex met drankje op eigen rekening

Meer informatie:

Voor de gebiedsontwikkeling rondom de Waal heeft het Ruimte voor de Waal project  gewerkt als een katalysator. De gemeente heeft de kans aangegrepen om de noodzakelijke verbetering van de waterveiligheid te benutten voor een omvangrijke duurzame gebiedsontwikkeling. De transformatie betreft veel meer dan de verandering van ruimtegebruik; alle grote opgaven voor stedelijke gebieden worden geadresseerd. Nijmegen transformeert niet zomaar een gebied. Nijmegen transformeert haar hart. Het nieuwe stadseiland in de Waal vlakbij het stadscentrum biedt ruimte aan wonen, natuur, recreatie, educatie, horeca en kleinschalige evenementen.

Nijmegen kiest voor een stapsgewijze verandering van het gebied naar een levendig deel van de stad. De nieuwe stadsbrug De Oversteek is gebouwd, de ontwikkeling van centrumgebied Hof van Holland in Nijmegen-Noord is opgepakt en de transformatie van het Waalfront van een industriegebied naar een woongebied krijgt inmiddels vorm. Bovendien werkt de gemeente aan een herinrichting van de van de Waalkade en omgeving. In de plannen wordt tegelijkertijd met de ontwikkeling van het gebied volop ruimte gegeven aan bewoners en ondernemers om initiatieven te ontwikkelen in het gebeid rondom de Waal. De Honig fabriek is hier een lichtend voorbeeld van. In de fabriek kunnen jonge start-ups  werken aan de levensvatbaarheid van hun onderneming. Inmiddels worden er in het nieuwe rivierpark rondom de nevengeul festivals en sportevenementen georganiseerd die de stad dicht bij haar bestaansrede brengt; de rivier.

m 886 nr 0236 Internet uitvoering

In de stedenbouwkundige ontwikkeling wordt een flexibele, organische stedenbouw gehanteerd.  Op de noordoever van de rivier is bovendien een nieuw stadsdeel in ontwikkeling: de Waalsprong.

Het project is ingediend voor nominering van de Gulden Feniks 2017 

Voor leden van de BNSP en leden van MUNDUS is deelname gratis, aan niet leden vragen we een bijdrage van € 5,00 ter plekke te voldoen.

Meld je nu aan!

160923 Excursie Omgevingstour Nijmegen omarmt de Waal
Bezig met versturen

 

 

 

 

 

Adresgegevens
16/06/2017
13:00 tot 17:00
Honigcomplex Nijmegen | Torenkamer
Waalbandijk 20-22
6541 AJ, Nijmegen
Extra adres informatie

Neem je eigen fiets mee of huur een OVfiets bij het Station in Nijmegen. BNSP-leden doen gratis mee aan deze bijzondere excursie, niet-leden betalen € 5,00 ter plekke te voldoen.

activiteiten

14 juni 2017 BNSP-Lezing

BNSP-LEZING | DIRK SIJMONS |

20:00 tot 22:00

Bekijken

16 juni 2017 Excursies

Excursie|Nijmegen omarmt de Waal

13:00 tot 17:00

Bekijken

21 september 2017 Excursies

Buitenlandexcursie Bilbao

00:00

Bekijken