Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


EXCURSIE DSO |LANDSCHAPSTRIËNNALE

masterplankaart

Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling BNSP / NVTL organiseert excursie naar het Prins Bernhard Bos en Park21 in Haarlemmermeer.

Op 6 september aanstaande organiseert de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling van BNSP en NVTL een excursie in het kader van de Landschapstriënnale 2017. We bezoeken achtereenvolgens het Prins Bernhard Bos in Hoofddorp en Park21 bij Nieuw Vennep en ontvangen inleidingen van direct betrokkenen.

Frits Ruyten , directeur van het Ruyten Instituut, is aan de Wageningen Universiteit gepromoveerd op het onderzoek naar de beplantingen in het Prins Bernhard Bos. Hij geeft een toelichting en leidt ons rond in het Prins Bernhard Bos.

Rik de Visser, directeur Vista Landschapsarchitecten, geeft een toelichting op Park21.

Frits Vloon, senior projectmanager Harlemmermeer, oa. Park21 zal vervolgens de excursie begeleiden.

We maken een wandeling door beide locaties en er is gelegenheid om met de inleiders van gedachten te wisselen. De excursie start om 10:30 uur bij het NS station van Hoofddorp. De werkgroep biedt u een lunch aan.

Kosten: Deelname is voor leden van BNSP en NVTL vrij. Anderen vragen wij een bijdrage van € 10,00 vooraf te voldoen op rekeningnummer NL 19 INGB 000028616 t.n.v. BNSP o.v.v. excursie LTR17 WGDSO 6 september.

Zend een mail naar; werkgroepdso@bnsp.nl om je aan te melden, inschrijven kan tot 1 september.

Meer informatie over de te bezoeken locaties

Prins Bernhard Bos in Hoofddorp

_prins_bernardbos

Prins Bernhardbos, foto Gemeente Haarlemmermeer

Pleidooi voor een integrale beplantingsmethodiek

In de afgelopen vijftien jaar is in het Prins Bernhard Bos in Haarlemmermeer een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar  beplantingsmethoden. Het onderzoek heeft aangetoond dat er naast de traditionele manier van het aanleggen van recreatiegroen er een andere kijk mogelijk is op hoe recreatiegroen gerealiseerd kan worden.

Met de traditionele beplantingsmethode zoals de blijvers-wijkers methode duurt het vaak jaren voordat een parkbos aantrekkelijk wordt voor recreanten. De integrale beplantingsmethode is speciaal ontwikkeld om zo snel mogelijk na de aanleg een volwaardige woon- en recreatieomgeving te creëren.

De integrale beplantingsmethode wordt vooral gewaardeerd vanwege de open structuur en het feit dat deze methode snel een ‘vol’ resultaat geeft. Toepassing van de integrale beplantingsmethode zorgt voor een veilig gevoel, terwijl toch een aantrekkelijke groen omgeving wordt bereikt.

Bezoekers van het Prins Bernhard Bos herkennen de bijzondere kwaliteiten van de integrale beplantingsmethode, zoals een grotere diversiteit aan bloemen, struiken en bomen en de natuurlijke uitstraling van het gebied.

(Bron: Op weg naar de groene verbinding, 15 jaar vergelijkingsonderzoek beplantingsmethodieken, evaluatierapport, 2017)

 30785

Park21, Foto, Park21

Park21 bij Nieuw Vennep

Het groene hart van Haarlemmermeer

Met Park21 maakt Haarlemmermeer een groot en gevarieerd landschap voor recreatie. Duizend hectare akkerland tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep wordt ontwikkeld tot een nieuw soort park met regionale, nationale en internationale uitstraling. Met Park21 wil Haarlemmermeer  investeren in de kwaliteit van de leefomgeving.

De ambities liggen hoog:

In de structuur van Haarlemmermeer ontstaat met Park21 een nieuw groen hart.

Op regionaal en (inter)nationaal niveau heeft Park21 de kracht om het vestigingsmilieu voor (inter)nationale bedrijven in Haarlemmermeer en in de Randstad te versterken en een bijdrage te leveren aan de (inter)nationale profilering van Haarlemmermeer.

Recreatie wordt steeds meer en basisbehoefte. Park21 kan hieraan een bijdrage leveren.

Park21 is een logisch antwoord op de enorme ruimtelijke en economische dynamiek in Haarlemmermeer. Park21 creëert een nieuw landschap in de metropoolregio Amsterdam.

Park21 geeft een nieuwe kwaliteit aan het huidige open polderland. Het verbindt stad en platteland. De landbouw transformeert ten gunste van het recreatieve gebruik.

Park21 is een belangrijke schakel tussen de landgoederen en bossen in de binnenduinrand in het westen en de Westeinderplassen in het Groene Hart ten oosten van Haarlemmermeer.

Park21 vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied, versterkt de ecologische diversiteit en is een belangrijke schakel in de ecologische verbindingen in de regio.

(Bron: Masterplan Park21, versie 3.0, april 2011)

Adresgegevens
06/09/2017
10:30
NS station van Hoofddorp
NS station van Hoofddorp
, Hoofddorp

activiteiten

06 september 2017

EXCURSIE DSO |LANDSCHAPSTRIËNNALE

10:30

Bekijken

21 september 2017 Excursies

Buitenlandexcursie Bilbao

00:00

Bekijken

27 september 2017

DAG VAN DE OPENBARE RUIMTE

10:00 tot 17:00

Bekijken