Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP Salon

Foto:  CRA een minister van Ruimte

Een minister(ie) van Ruimte

Eind 2010 is het ministerie van VROM opgeheven. In de jaren tachtig en negentig heeft VROM een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van Nederland. Er zijn grote woonwijken (Vinexwijken) gekomen, stations en stationsomgevingen in grote steden zijn op de schop gegaan, er is veel asfalt bij gekomen en veel grote nieuwe kantoren, er werd begonnen met de Ecologische Hoofdstructuur en er kwam ruimte voor de grote rivieren. Ook zou het ministerie weer een rol moeten gaan spelen om de woningnood en de stikstofcrisis op te lossen.

Toch viel in 2010 het besluit dat er geen ruimte meer was voor een apart ministerie van VROM. Door verschillende partijen werd ruimtelijke ordening gezien als een hindermacht; te veel regels. Veel kon worden overgelaten aan decentrale overheden. Dit is nu ook de basis onder de Omgevingswet. Keuzes voor locaties waar windmolens kunnen komen, woningbouw en grote distributiecentra moeten door gemeenten worden gemaakt, samen met andere partijen – en liefst op regionaal niveau.

Nu, meer dan 10 jaar later, ontstaat er een roep voor een nieuw ministerie van ruimte of een minister van ruimte. Waarom? Een nieuw ministerie van ruimte zou moeten zorgen voor ruimtelijke kwaliteit; sturing vanuit landschap ipv het lukraak plaatsen van zonnepanelen, windmolens, en distributiecentra. Ook zou het ministerie weer een rol moeten gaan spelen om de woningnood en stikstofcrisis op te lossen. Voor de grote transities zoals voor energie en klimaat, bodemdaling en veenweide problematiek zou meer centrale regie nodig zijn. Sommigen zien een rol voor de minister van ruimte als het gaat om grootschalige, langjarige projecten.

Wat vind jij als lid van de BNSP hiervan? Hebben we als vakgemeenschap behoefte aan een minister van Ruimte? Of een ministerie van Ruimte? Welke kansen zie jij hierin? Maar misschien ook welke bedreigingen?

De achterban van de BNSP is heel divers: stedenbouwkundigen, planologen, overheden, bedrijven, langjarige ervaring, starter op de arbeidsmarkt. Juist die diversiteit maakt het debat aantrekkelijk.

Meld je daarom nu aan!

Aanmelding BNSP Salon | Een minister van Ruimte?

Aanmelding BNSP Salon | Een minister van Ruimte?

Lid BNSP/Geen lid BNSP *

Wie hebben onder andere toegezegd mee te doen aan het debat:

  • Hans Leeflang (oud directeur bij min. VROM, wel eens grondlegger van VINEX locaties genoemd
  • Maarten Koning (Gemeenteraadslidvoor D66 in Utrecht oa stedelijke ontwikkeling en grondzaken)
  • Koos Seerden (directeur Rho, vertegenwoordiger namens VNO/NCW)
  • Rutger Schonis  (sinds 2018 lid van Tweede Kamer: D66)
  • Jannemarie de Jonge (lid van het College van Rijks adviseurs)

Moderator : Geiske Bouma (lid van RVA -BNSP, TNO)

Adresgegevens
04/03/2021
20:00 tot 21:30
online

,
Extra adres informatie

Schrijf je in, daags voor het Salondebat ontvang je een deelnamelink.