Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Fietsexcursie Wageningen

Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling BNSP en NVTL organiseert excursie

Reserveer de middag en begin van de avond van 12 oktober 2016 in je agenda voor een inhoudelijk en sociaal onvergetelijke bijeenkomst van de gezamenlijke Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van BNSP en NVTL. De werkgroep organiseert samen met de gemeente Wageningen die middag een excursie op de fiets langs diverse waterprojecten in Wageningen. De middag sluiten we af met een borrel. Gelijk naar aanmelden

Wij zorgen voor de fietsen!

Excursie per fiets:  “Schep ruimte met water”.

DSOmaquetteMeerdere interessante RO projecten in Wageningen blijken door het water onderling verbonden te zijn. Het fraai vormgegeven hart van een nieuwbouwwijk, een op het asfalt terugveroverde singel, de stadsgracht, uiterwaarden, haven en rivier, het voorbeeldhuis BioBased bouwen, ze hebben meer samenhang dan wij denken. Hoe ontmoet het kwelwater van de Veluwe het smeltwater uit Zwitserland en Duitsland. Heeft de rivier genoeg ruimte? Kan een fikse bui snel genoeg weg? Of is verdroging de grootste zorg? Moet aan elke binnenstadsvisie, groenbeleidsplan, herontwikkelingslocatie niet eerst een waterbeleidslijn ten grondslag liggen? Harry Post (gemeente Wageningen) en Han Breedveld (oud-projectleider vanuit gem. Wageningen) weten er alles van en vertellen ons er over.

Voorlopig Programma

13:30 uur Verzamelen bij Schip van Blaauw
13:50 uur Inleiding en welkom door Harry Post
14:00 uur Fietstocht langs Hooilandplein, Rooseveltsingel, Bergpoort en Historisch museum (maquette). Begeleidend commentaar door Harry Post en Han Breedveld
17:15 uur Terug bij Schip van Blaauw. Reflectie en discussie
17:45 uur Borrel

Werkgroep DSO

Deze excursie wordt georganiseerd door Harro Barend, Bert Harmelink, Femke Adriaens en Leida van den Berg van de werkgroep. Werkgroep DSO is in samenwerking met de NVTL en heeft leden van beide verenigingen. Het doel van deze werkgroep is het stimuleren van het op zodanige wijze ontwerpen; bouwen en inrichten, gebruiken en beheren van de stedelijke omgeving, dat de schade voor de gezondheid en het milieu in alle stadia van het bestaansproces, van ontwerp tot en met sloop, zoveel mogelijk wordt beperkt voor nu en in de toekomst. Meer weten over de werkgroep?

Aanmelden is niet meer mogelijk.

DSOHooilandplein

Adresgegevens
12/10/2016
13:30
't Schip van Blaauw
Generaal Foulkesweg 72
6703 BW, Wageningen