Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Congres Omgevingsvisie NH2050

Trends en Ontwikkelingen

Op vrijdag 4 november van 09.00 tot 13.30 uur vindt het Congres Omgevingsvisie NH2050: trends en ontwikkelingen plaats in Felix Meritis te Amsterdam. Provincie Noord-Holland stelt samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners de Omgevingsvisie NH2050 op. In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Hoe staat de fysieke leefomgeving er voor? Welke trends en ontwikkelingen zien we? En welke opgaven en dilemma’s komen hieruit voort?

Inschrijfformulier

Tijdens het congres van vrijdag 4 november gaan we samen op zoek naar antwoorden. Denkt u een waardevolle bijdrage te kunnen leveren, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Schrijf u dan in via het inschrijfformulier. Er zijn nog enkele plaatsen. Afhankelijk van een goede verdeling over de type organisaties en de beschikbaarheid laten we u weten of u kunt deelnemen. Let op, de deadline om in te schrijven is maandag 31 oktober eind van de dag.

Deelsessies

Als keynote speaker deelt inspirator, trendwatcher en filosoof Ruud Veltenaar zijn visie op de toekomst. Ruud staat garant voor een inspirerend en energiek verhaal, dat u nog lang zal bijblijven. In deelsessies vinden lezingen, debat en interactie plaats over trends en ontwikkelingen en de 5 grote thema’s. Geef bij het inschrijven uw eerste en tweede keus aan.

 1. Economische transitie: hoe zetten we in op een slimme economie?
  Paneldiscussie met o.a. LTO, Haven Amsterdam en Netherlands eScience Center. Gedeputeerde Jaap Bond sluit af.
 2. Energietransitie: hoe maken we Noord-Holland in 2050 klimaatneutraal?
  Stevige pitch van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Jan-Dirk Hoekstra en discussie met de zaal. Gedeputeerde Jack van der Hoek sluit af.
 3. Klimaatverandering: ‘Klimaat voor dummies’
  In de schoolbanken over klimaatverandering.
 4. Verstedelijking: hoe gaan we om met de regionale verschillen?
  Lezing door hoogleraar Pieter Tordoir; pittige stellingen en discussie met de zaal
 5. Mobiliteit: workshop ´mobiliteitskeuzes naar 2050´
  LET OP: slechts 20 plaatsen beschikbaar

Meer informatie

Adresgegevens
04/11/2016
9:00 tot 13:30
Felix Meritis
Keizersgracht 324
, Amsterdam