Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP-Salon

Na-Oorlogse wijken: kansen en valkuilen voor verdichtingsopgaven

Introductie 
In Nederland is er sprake van een woningnood. De ambitie is om ongeveer één miljoen woningen aan de woningmarkt toe te voegen, tot en met 2030. Er is met name een tekort aan corporatiewoningen het zogenaamde ‘betaalbare’ segment. Voor deze grote woningbouwopgave is er al veel plancapaciteit beschikbaar en er wordt ook al veel gebouwd. Ook zijn er nog nieuwe locaties nodig in Nederland. Een van de kansrijke locaties daarvoor zouden wellicht naoorlogse woonwijken te zijn.

Naoorlogse wijken
Naoorlogse wijken liggen vaak relatief dichtbij het centrum, zijn vaak goed multimodaal ontsloten en hebben al voorzieningen zoals scholen, bibliotheken. Toch neemt het aantal inwoners hier af door huishoudensverdunning. Het stedenbouwkundig bureau KAW vindt dat er nog ruimte zat in de stad is in deze wijken. Met name in de zogenaamde stempelwijken, in middelgrote en grote steden, zou nog veel ruimte zijn voor woningbouw. Woningen toevoegen en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls geven aan wijken die wel een opfrisser kunnen gebruiken. Volgens hen kunnen in deze wijken honderdduizenden woningen worden gerealiseerd door 1) het splitsen van woningen, 2) acupuncturele verdichting en 3) door sloop en nieuwbouw.

Complexiteit
Binnen de salon zal er ook ruim de aandacht zijn voor de realisatie en implementatie van ‘ruimte zat’. Er wordt al gebouwd in verschillende naoorlogse wijken in de G4 (Utrecht Overvecht, Amsterdam Bijlmer, Den Haag Zuidwest). Met wisselend succes. Enerzijds krijgt de wijk nieuwe dynamiek, anderzijds verandert de wijk en staat niet iedereen daarachter. Enkele groeikernen hebben grootse ambities (Zoetermeer, Nieuwegein). Bezwaren gaan met name over parkeren, hoogbouw en groen. Wat is de boodschap aan de critici? Waar zouden we moeten beginnen? En wat moeten we juist niet doen?

Meer info over programma, sprekers en locatie volgt

Adresgegevens
01/05/2022
00:00
Floor6
De Ruijterkade 107
, Amsterdam
Extra adres informatie

datum, tijd en programma volgt