Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP-LEZING | DIRK SIJMONS |

Hoe geven ruimtelijk ontwerpers en planners de energietransitie vorm?

In het kader van ons jaarthema, Omgevingsvisies en de nieuwe Omgevingswet,  heeft de BNSP landschapsarchitect Dirk Sijmons, hoogleraar aan de TU Delft en voormalig Rijksadviseur Landschap, uitgenodigd om de BNSP-LEZING van 2017 te geven. We zijn bijzonder verheugd dat hij positief op de uitnodiging heeft gereageerd. Het avondvullend programma wordt georganiseerd in samenwerking met onze collega’s van NVTL en Pakhuis De Zwijger.

Reserveer hier je plaats! 

dirk

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee, woningen die van het aardgas af moeten en de aanleg van zogenaamde smart grids en warmtenetten. De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur zowel boven- en ondergronds. Kortom, werk aan de winkel voor ontwerpers, planologen, stedenbouwkundigen en andere ruimtelijke professionals. Hoe 8gaan we deze enorme opgave te lijf? Samen met Dirk Sijmons, vooraanstaand landschapsarchitect en schrijver van het boek ‘Landschap en Energie’, en andere professionals gaan we in gesprek over deze vraag. Naast de lezing worden drie pitches gegeven over de regionale aanpak en impact van energietransitie . ‘Maatschappelijke spelers’ discussiëren vanaf de eerste rij mee.

PROGRAMMA

20.00 – 20.10 uur Welkom

20.10 – 20.45 uur Keynote Dirk Sijmons

20.45 – 21.10 uur Pitches van drie (regionale) plannen door Posad, Rho en Kruitkok

21.10 – 21.40 uur Discussie, met publiek en ‘maatschappelijke spelers’:  Havenbedrijf Amsterdam,  Warmtestad,  Provincie Flevoland, Ministerie van EZ  en NUON

21.40 – 21.50 uur Afsluiting 

MET MEDEWERKING VAN:

Marielle Kok

Mariëlle Kok, Kruit | Kok Landschapsarchitecten;  Pitch energietransitie in het landelijk gebied

taco

Taco Kuijers, projectmanager POSAD, Spatial Strategies;  Pitch energietransitie in de metropool

guido zwartwit

Guido van Loenen, Hoofd Atelier Ruimte bij Rho; Pitch energietransitie in Zutphen en omgeving     

                                 

EN DE ‘MAATSCHAPPELIJKE SPELERS’

leonie van den beuken

Leonie van den Beuken, Afdelingshoofd Ruimte en Milieu, Havenbedrijf Amsterdam

ton van dortmont

Ton van Dortmont, projectontwikkelaar en – manager windenergie NUON

0a7d763-Lodders-e1425391338556-172x172

Jaap Lodders, Gedeputeerde Provincie Flevoland

vera pieterman

Vera Pieterman, Plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving, Ministerie van Economische Zaken

dick takkebos

Dick Takkebos, Directeur Warmte-Stad

MODERATOR

Natasjavdberg_400x400

Natasja van den Berg, Tertium

LEES MEER:

Ruimtevolk_100kJPG

De energietransitie: dé ruimtelijke opgave met stip. De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt in hoge mate bepaald door kennis en competenties in het ruimtelijk domein.

wij maken nederland jpeg

Energietransitie nog blinde vlek in de ruimtelijke ordening. De energietransitie blijft in de ruimtelijke ordening vaak onderbelicht en de ruimtelijke sector moet dit doorbreken. Ook moet de ruimtelijke ordening meer rekening houden met de energievraag in ruimtelijke projecten en de kansen grijpen die er in Nederland liggen.


Adresgegevens
14/06/2017
20:00 tot 22:00
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC, Amsterdam
Extra adres informatie

Aanmelding geschiedt via Pakhuis De Zwijger. Stuur een bevestiging naar webredactie@bnsp.nl zodat ook wij weten dat je komt! Routebeschrijving: https://dezwijger.nl/routebeschrijving