Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Bestel het stappenplan AGV

Het Stappenplan voor de Beroepsverenigingen

Op 29 mei 2018 hebben de beroepsverenigingen BNI, NVTL en BNSP de handen ineen geslagen en een informatie-avond over de AVG georganiseerd.

Ruud Louwes, inspirator van de Kennislab-werkgroep van de BNSP, is namens Kennislab bezig om een stappenplan AVG voor bureaus en ZZP’ers samen te stellen. Leden van de Beroepsverenigingen BNI, NVTL en BNSP kunnen dit Stappenplan aanschaffen. Leden betalen € 100,00, niet-leden € 150,00

Ruud Louwes, bijzonder onderlegd in het onderwerp, gaf tijdens deze avond een presentatie wat de AVG voor ontwerpbureaus en ZZP’ers mogelijk allemaal inhoudt. En dat is niet gering. Het gaat van kerstkaartjes sturen naar potentiele opdrachtgevers, die je ooit eens hebt ontmoet en waarvan je de adresgegevens niet persoonlijk hebt ontvangen, tot en met het delen van beeldmateriaal die tijdens workshopsessies, visievormingen of participatieprojecten wordt gemaakt. Dat kan dus niet meer zomaar. Maar ook het zonder toestemming gebruiken van abstracte informatie als een emailadres die kan herleiden tot een persoon is strafbaar.

Dat bureaus of samenwerkenden hun gegevens in moeten kunnen zien en wijzigen en dat persoonsdossier niet ten alle tijden bewaard mogen blijven mag vooralsnog onderhand als bekend worden ervaren, maar hoe ga je om met je projectarchief waar ook persoonsgegevens op wat voor wijze dan ook, in zijn verwerkt. Hoe presenteer je de projecten waar je mee bezig bent. Vernietig je zomaar je projectarchief of pas je verregaande censuur toe? Maar ook wat zijn  bijvoorbeeld de stappen die een bureau moet maken om aan de controlerende instantie voor te leggen hoe men met persoonsgegevens om gaat. Deze zijn niet zo eenvoudig te omschrijven en gaan verder dan menigeen denkt. Als bedrijf ben je verplicht om deze stappen zichtbaar te maken als daarom wordt gevraagd. Het Stappenplan van Ruud wordt een leidraad die je hierbij kan gaan helpen.

De bijeenkomst werd een wisselgesprek met de aanwezigen waarbij waardevolle informatie werd gedeeld, maar ook waar velerlei vragen nog aan de horizon opdoemden en die Ruud ook in het stappenplan gaat opnemen.

Indien je geïnteresseerd bent in het bestellen van het Stappenplan wordt je verzocht een aanvraag in te dienen bij secretariaat@bnsp.nl . Zodra het Stappenplan gereed is wordt deze verstuurd naar de aanvrager.

Download hier de presentatie van Ruud Louwes. Deze mag verspreid worden onder de leden van BNI, NVTL, BNSP maar staat onder copyright van Kennislab.

Adresgegevens
30/06/2018
00:00


,
Extra adres informatie

Eind juni zal het stappenplan gereed zijn, exacte datum is nog niet bekend. Indien je het stappenplan op voorhand wilt aanvragen a € 100,00 voor leden en € 150,00 voor niet-leden, stuur dan een mail naar secretariaat@bnsp.nl