Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Algemene Ledenvergadering BNSP

De Algemene Ledenvergadering van de BNSP vindt plaats op 14 december van 18:30 tot 20:30
Locatie is de Jollemanhof 14 in Amsterdam.

De vergaderstukken zijn via de besloten ledenpagina op deze website te downloaden.

We nemen je mee in zowel Afgelopen Jaar als het Nieuwe Jaar en we vragen je input inzake functioneren en programmeren van de BNSP.
Voorafgaand aan de vergadering geeft Ruud Louwes (Rho) een presentatie over het Kennislab.
Reserveer 14 december in je agenda!

Agenda Algemene Ledenvergadering

Programma

18:30  Inloop met broodje en soep

19:00  Presentatie Ruud Louwes (Rho) over Het Kennislab

19:30  Algemene Leden Vergadering (ALV)

20:30  Afsluiting met borrel

 

Agenda ALV

 • Opening
 • Verslag ALV januari 2017
 • Financieel verslag 2016
  • Jaarrekening 2016
  • Vacature en benoeming leden Kascommissie
 • Terugblik 2016-2017
  • Vereniging
  • Activiteiten
 • Benoeming Bestuursleden
 • Benoeming leden Raad van Advies
 • Jaarplan 2018
 • Begroting 2018
 • Rondvraag
 • Sluiting

Graag aanmelden via secretariaat@bnsp.nl in verband met de catering.

Adresgegevens
14/12/2017
18:30 tot 20:30
BNSP Kantoor
Jollemanhof 14
1019 GW, Amsterdam
Extra adres informatie

Openbaar vervoer vanaf Centraal Station Amsterdam: Tram 26 IJburg. 2e halte, Kattenburg, uitstappen. Auto: Parkeren Piet Hein Garage | Piet Heinkade 59 | 1019 GM Amsterdam

activiteiten

26 oktober 2018

013:00 tot 16:00BNSPExcursies

Excursie Tilburg

02 november 2018

14:45 tot 17:00BNSPExcursiesWerkgroep DSO

Excursie Werkgroep DSO

07 november 2018

10:30 tot 17:00BNSPOmgevingstour

OmgevingsTour Noord-Nederland

28 november 2018

13:00 tot 17:00BNSPUit het netwerk

Masterclass Smart City