Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


JUBILEUMBIJEENKOMST JONG BNSP

© LIAG architecten en bouwadviseurs

 

Jong BNSPJUBILEUM BIJEENKOMST 10 JAAR JONG BNSP | DE FLEXIBELE STAD

Jong BNSP bestaat 10 jaar! We vieren dit door je op zaterdag 30 september, in Maastricht een bijzondere programmering aan te bieden, verzorgd door MaastrichtLab.  Het Lab geeft ons inzage in de transformatie-ontwikkelingen rond de flexibele stad in Zuid Limburg. Én neemt ons mee naar bijzondere locaties waar transformaties plaats vinden.

De blauw-gedrukte stad bestaat niet meer. De toekomstige stad moet vooral in kunnen spelen op nieuwe trends, meebuigen met nieuwe initiatieven en zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid van groei maar vaker ook krimp. Centraal hierin staan de transformatie van het bestaande, de invloed van de gebruiker en de omgang met onvoorspelbaarheid. Aan de hand van de presentaties en de daaropvolgende excursie verkennen we tijdens deze dag hoe we als ruimtelijke professionals een antwoord kunnen geven op de opgaven van nu en de nabije toekomst waarin de huidige structuren en instrumenten niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid van de flexibele stad.

Vanwege ons Jubileum bieden we je het Programma en de daaropvolgende borrel graag kosteloos aan!

Programma zaterdag 30 september

10:00 – 12:30 uur

Ontvangst bij Pathé Maastricht, Sphinxcour 1, Maastricht

Inleiding: Wat doet MaastrichtLAB en wat speelt er in enkele gebieden in Maastricht? Bezoek van sights onderweg (te voet) naar de volgende locatie, de Tapijn Brasserie:

  1. Belvedère terrein
  2. Oude Centrum
  3. Tapijn gebied

12:30 – 14:00 uur: lunch, aangeboden door MaastrichtLab

14:00 – 15:30 uur: casus Tapijn in gebouw x (onder voorbehoud)

15:30 uur: start borrel

 

landschap - kenniswerkersinlimburg -

©BuroSTUB

Meer Informatie over het programma

Op deze zaterdag gaan we in Maastricht horen en ervaren hoe een flexibele stad er uit kan zien. Dat doen we onder begeleiding van MaastrichtLab. Het Maastricht-LAB is in 2012 door de gemeente Maastricht opgericht om een nieuwe impuls te geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht. Het Maastricht-LAB is het instrument van de stad waarbij deze zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling centraal staat. Begrippen als leegstand, herbestemming, tijdelijk gebruik, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en cocreatie staan hierbij centraal.

 

cropped-foto-groep-2-708x301

©Maastrichtlab

Maastricht heeft misschien wel als eerste stad in Nederland ervaren dat de ruimtelijke ontwikkeling anders moet. Groei was al lange tijd niet meer vanzelfsprekend in deze stad. Er moesten daarom ingrijpende keuzes gemaakt worden en met een andere bril gekeken worden naar de verschillende ontwikkelingen in de stad. MaastrichtLAB vertelt aan de hand van in ieder geval het Belvedère gebied, het Oude Centrum en het Tapijn gebied wat er speelt en welke keuzes gemaakt zijn. Ook gaan ze in op de werkwijze van MaastrichtLAB en hoe dat past in deze nieuwe manier kijken naar stedelijke ontwikkeling.

MaastrichtLAB neemt ons mee tijdens een wandeling van de Brandweerkazerne via het oude centrum naar het Tapijngebied. Zodat we met eigen ogen ter plekke kunnen ervaren hoe het omgaan met de Flexibele stadsgedachte uitpakt of welke uitdagingen je tegenkomt.

LIAG-REN-Tapijn-Maastricht_N23_indmedium

© LIAG architecten en bouwadviseurs

De zaterdag sluiten we af met een borrel ter ere van het 10-jarig bestaan van Jong BNSP.

Om inzage in het aantal deelnemers te verkrijgen wordt je verzocht je via onderstaand formulier in te schrijven.

NB: in een eerder stadium was er een uitgebreider programma aangekondigd. Wegens omstandigheden is dat programma aangepast zoals hierboven is te lezen.

Selecteer een geldig formulier

Het Jubileum Event geldt als bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel

Adresgegevens
30/09/2017
10:00
bRANDWEER KANTINE
Capucijnenstraat 21
6211RN, MAASTRICHT