Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Academie voor Ruimte

 

Met trots presenteren wij de eerste pilotmodule van de Academie voor Ruimte! Deze reeks draait om de toekomst van ruimte, land en stad. Uiteraard behaal jij naast het vergaren van kennis ook je bijscholingspunten wanneer je de Academie voor Ruimte volgt.

Op 10 februari is de eerste bijeenkomst, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Interesse? mail naar secretariaat@bnsp.nl

Prijs: €650 exclusief BTW voor leden BNSP en/of NVTL.

De toekomst van ruimte, land en stad
Stedenbouwers, planologen en landschapsarchitecten maken ontwerpen
voor de lange termijnen. Plannen waarin ze structuur moeten aanbrengen maar ook ruimte laten. Daarom is het belangrijk te weten welke grote veranderingen zich zullen gaan uitspelen over de komende eeuw en hoe hier op te kunnen anticiperen. Futurologen Edwin Gardner en Christiaan Fruneaux (Studio Monnik & De Chrononauten) zullen je meenemen in wat deze veranderingen zijn en hoe deze zich in ruimtelijke zin kunnen gaan uitpakken. Dit zullen ze doen aan de hand van cultuurhistorische duiding en tot de verbeelding sprekende toekomstscenario’s, én in gesprek met de deelnemers over hoe zich dit zou kunnen vertalen naar hun eigen praktijk.

Werkwijze
In elke sessie willen we een bepaald soort ‘infrastructuur’ centraal stellen. Deze infrastructuur kan hard of zacht zijn, technisch of cultureel, ze oefent echter een sterke invloed uit op hoe stedelijkheid zich manifesteert, hoe de stad verandert en hoe de toekomst vorm krijgt. De onderliggende structuren die we willen behandelen zijn de sociale, ecologische en digitale infrastructuur hoe deze veranderen en invloed uitoefenen op de stedelijke toekomst. Dit willen we doen door nieuwe speculatieve stedenbouwkundige en planologische regels te verkennen die deze veranderingen concreet maken in de stedelijke arena. In de scenario-workshop kunnen de implicaties van deze regels verkend worden, wat leveren deze op, welke nieuwe problemen creëert ze. Inspiratie hier hiervoor is Alex Lehnerer’s Grand Urban Rules (2010, 010 Publishers), een encyclopedie van stedenbouwkundige spelregels en hoe deze bepaalde stedelijke kwaliteiten creëert.

Inhoud bijeenkomsten

1. DO 10 FEBRUARI – 13:00 – 17:00 uur
Sociale infrastructuur
(participatie en leefbaarheid)

In de sessie over sociale infrastructuur kunnen we behandelen hoe veranderingen in samenleving, sociale instituties en democratische cultuur impact hebben op hoe de stad tot stand komt en hoe bewoners zich thuis en geworteld voelen op een plek. Hierin willen de vragen behandelen: Hoe maak je samen stad? Hoe verdicht je en bouw je in de stad op een manier dat alle stakeholder zich gezien voelen. In de scenario-oefening kunnen we met de deelnemers verkennen welke rol nieuwe spelers in de deep democracy zoals burgerinitiatieven, coöperaties, winkeliersverenigingen, stichtingen, buurthuizen en andere urban common’s een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van plannen voor de stad. Aan de hand van speculatieve regelgeving willen we verkennen.

2. DO 3 MAART – 13:00 – 17:00 uur
Ecologische infrastructuur
(veerkracht en betekenisgeving)

In de sessie over ecologische infrastructuur behandelen we het belang van ecologisch en circulair denken, de relatie tussen natuur en fysieke en mentale gezondheid, en hoe biodiversiteit en natuurlijk beheer de stad veerkrachtiger en ook in culturele zin betekenisvoller kan maken. Hoe kan de stad qua natuur en betekenisgeving verdichten en een rijkere stedelijke beleving creëren? In de scenario-oefening kunnen we met de deelnemers verkennen hoe de nachtelijke sterrenhemel en de nacht ecologie een plek in de stad kunnen krijgen en hoe dit de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van leven een stimulans kan geven door anders met licht en ruimte om te gaan.

3. DO 24 MAART – 13:00 – 17:00 uur
Digitale infrastructuur
(energie en informatie)

In deze sessie duiken we in hoe de digitale infrastructuur en de energietransitie een nieuwe landschap van mogelijkheden creëert. Wat betekent elektrificatie en digitalisering van mobiliteit en welke impact heeft industrie 4.0 en reshoring op de lokale maakindustrie? Waar gaat met wonen en werken, wat bekent het voor het electriciteitsgrid als alle autos’ straks rijden op kilowatt batterijen. Kan een smart city een stad gezonder, duurzamer en inclusiever maken? In de scenario-oefening kunnen we met deelnemers verkennen hoe de digitale economie een nieuwe ruimtelijke vragen en mogelijkheden creëert. Als bijvoorbeeld mobiliteit steeds meer een (autonome) dienst wordt is er dan nog wel zoveel parkeergelegenheid nodig? Hoe werkt de doorstroming? Wat betekent het als bedrijventerreinen autonome economische zone’s worden, of als werkplaatsen terug in de stad komen.

Recent nieuws

Nationaal Park Rotterdam – werken aan een havenstad vol natuur

20 maart 2023 Blog

De stad is ook natuur, en daar heb je wat aan. Dat is wat het Natuurhistorisch Museum Rotterdam met de tentoonstelling Nationaal Park Rotterdam laat zien. Stadsnatuur.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | OREN

6 maart 2023 Blog

Soms verschijnt er een boek dat precies is waar je (blijkbaar) altijd op zoek naar was, zonder het weten. Maar vaker heb je (ik althans).

Lees verder

6 Juli: Dag van de Ontwerpkracht 2023

27 februari 2023 Blog

Op 6 juli 2023 wordt voor de tweede keer de Dag van de Ontwerpkracht georganiseerd. In 2022 lanceerde Hugo de Jonge het Programma Mooi Nederland en werd.

Lees verder

Agenda