Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Aanmelding geopend voor Omgevingstournee Zutphen

6 juli 2016 BNSP

De Omgevingstournee BNSP is een tweejarige rondgang door Nederland waarin de BNSP zoveel mogelijk regionale en lokale partijen bijeen brengt om actuele ruimtelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. Met de thema’s van het Jaar van de Ruimte (2015) als leidraad, en met de invoering van de Omgevingswet (2019) aan de horizon. De vorige bijeenkomst was in Amersfoort en werd het thema omgevingsveiligheid verder uitgediept. Op 22 september strijken wij neer in Zutphen. Een logische plek voor de thema’s energietransitie en governance.

De regio Stedendriehoek wil een voorloper zijn op het thema energie en wil als eerste regio in Europa gestalte geven aan regionale energieneutraliteit. Er wordt gewerkt aan een ruimtelijke strategie die de transitie naar een duurzame energievoorziening  accommodeert en ook versnelt. Focus ligt hier onder meer op de kansen om deze transitie een impuls te laten vormen voor de economische concurrentiekracht van de Stedendriehoek. Werk en denk mee met deze ambitieuze regio! Deelname is €25,00. Voor leden is deelname gratis!

Meer informatie en aanmelden