Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Aankondiging: consultatie van De verNieuwde Regeling (DNR2022)

21 maart 2022 Blog

De afgelopen maanden hebben auteurs namens de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), Koninklijke NLIngenieurs, brancheorganisatie MKB INFRA, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) en Stichting Bureau Inkoop & Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke set algemene voorwaarden. Graag leggen wij deze ter consultatie aan je voor.

Voor deze nieuwe voorwaarden hebben de auteurs De Nieuwe Regeling 2011, herziening 2013, als vertrekpunt gekozen. Deze regeling geldt vanouds als de branchespecifieke standaardvoorwaarden in de sector. In de praktijk worden deze voorwaarden echter regelmatig in aangepaste vorm gehanteerd, hetgeen leidt tot een veelvoud aan verschillende versies. Dit vraagt vervolgens weer grote inspanningen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Een paritair tot stand gekomen vernieuwde versie van de DNR zou dan ook de volledige markt ten goede komen. Voor zowel opdrachtgevers als gespecialiseerde adviesbedrijven (zijnde naast architecten en raadgevend ingenieurs ook bijvoorbeeld kostendeskundigen, bouwfysici, bouwmanagers, en constructeurs), als voor andere opdrachtnemers die adviesdiensten/ -werkzaamheden als onderdeel van hun andere activiteiten verrichten (bijvoorbeeld [mee-] ontwerpende aannemers, installateurs of groenbedrijven).

Vandaag starten we met een brede, open consultatieronde van de conceptversie die door de auteurs is opgesteld. Hiervoor is het werkveld van harte uitgenodigd een reactie te leveren. De schrijfgroep zal vertrouwelijk met alle reacties omgaan en zullen te zijner tijd over de bevindingen communiceren. De reactietermijn van de consultatie zal zes weken beslaan.

Na sluiting van deze termijn (30 april) zal de schrijfgroep alle reacties aandachtig bestuderen en indien daar aanleiding voor is aanpassingen doen alvorens de definitieve versie wordt vastgesteld.

De conceptversie van De verNieuwde Regeling tref je hier aan, inclusief een document voor een eventuele reactie.

Om jullie inbreng gestructureerd te kunnen bespreken verzoeken we je jouw reactie incl. motivering en concrete tekstvoorstellen aan ons te sturen via dit document. We ontvangen jouw reactie graag via dnr@nevi.nl

De schrijfgroep: Michel Geertse, Ton van Geijlswijk, Hub Keulen, Meriam de Koning, Desirée van Laerhoven en Arnoud Willemsen.