Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Aan tafel met Adri Duivesteijn

4 november 2019 netwerk

DE ALMERE PRINCIPLES DIE DE STAD HEBBEN GEVORMD

Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) organiseert  op 27 november om 19:00 ‘Aan tafel met…’, een podium waarop er aandacht wordt geschonken aan personen die van betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van Almere.

In deze eerste editie schuift voormalig wethouder Adri Duivesteijn aan. Hij heeft veel betekend voor de stad op het gebied van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Daarbij is hij de geestelijk vader van de Almere Principles, waarbij het samenvattende laatste principle ‘mensen maken de stad’  van grote invloed is geweest op de doorontwikkeling van Almere.

Onder leiding van tafelheer Maarten Kloos wordt Adri deze avond bevraagd over de aanleiding voor deze Almere Principles. En komen er tafelgasten aan het woord die deze principles in de praktijk hebben gebracht. We filosoferen  graag door over wat  deze uitgangspunten ook in de toekomst kunnen betekenen voor de stedenbouw.

Daarnaast hebben we het ook over het inspirerende boek Vanzelfsprekend maar niet normaal  van de hand van Wilfred en Annelies Haase dat op 18 november is verschenen over zijn inzichten, vakmanschap en gedrevenheid.

Kortom, een avond die je niet wilt missen als je de eigenheid van de stad wilt begrijpen en hoe Adri Duivesteijn daar inspiratie en invulling aan gaf.

Meer info en tickets