Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Aan de slag met de Omgevingswet en VNG | Demonstraties plansoftware voor dienstverleners

7 april 2021 netwerk

Op 20 en 21 april  van 9:00 tot 15:00 demonstreren softwareleveranciers hun plansoftware aan dienstverleners en overheden. Deze virtuele bijeenkomst wordt georganiseerd door VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet(ADS).
Je kunt kennis opdoen van de mogelijkheden die plansoftware biedt aan overheden, krijgt informatie over de samenwerkingsmogelijkheden in de software en krijgt de gelegenheid om met softwareleveranciers in gesprek te gaan.

Doelgroepen
We richten ons dit keer nadrukkelijk niet op de ICT’ers en projectleiders Omgevingswet.  De demonstraties van plansoftware worden georganiseerd voor o.a. stedenbouwkundige bureaus en overige dienstverleners zoals bijvoorbeeld adviesbureaus, invoerdienstverleners of adviseurs regelbeheer. En voor juristen en geo-specialisten werkzaam binnen de stedenbouwkundige en planbureaus of organisaties,  dus attendeer ook deze medewerkers binnen jouw bureau of organisatie op deze bijeenkomst

Probleemstellingen:
Eind vorig jaar heeft er vanuit de VNG in samenwerking met ADS een onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking in de driehoek “gemeenten, software-leveranciers en stedenbouwkundige / planbureaus”.
Hierbij is o.a. onderzocht welke vormen van samenwerking er (mogelijk) zijn en welke issues men hierbij signaleert. Bij de genoemde samenwerkingsverbanden bleek dat de meeste gemeenten aangaven om niet alles zelf te willen of kunnen doen en ondersteuning vanuit bureaus hierbij nodig is.
De issues die vanuit de bureaus werden genoemd:

  • Er is geen uitwisselstandaard voor de software;
  • In welke systemen moeten bureaus zich gaan verdiepen;
  • Het is moeilijk om voldoende kennis op te bouwen van de verschillende software, meerdere systemen leidt voor de bureaus tot extra tijdsinvestering (elk systeem kent een eigen verwerking), extra kosten en behelst een risico tot het maken van fouten in de verwerking.
  • Bureaus geven aan niet te weten wanneer en welke software ze moeten aanschaffen gezien de ontwikkelingen;
  • Als verschillende bureaus in dezelfde software gaan werken, hoe zie je dan wie wat heeft gedaan;
  • De aanschaf van verschillende software is kostbaar en voor kleinere bureaus niet te doen.

Een aantal van deze issues komen aan de orde tijdens de bijeenkomst.

Meer informatie over het programma en aanmelding