Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Presentatie ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

27 juni 2019 netwerk

Minister Kajsa Ollongren lanceerde op 20 juni jongstleden het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Wat is de impact van toekomstige ontwikkelingen op onze leefomgeving? In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.