Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Handreiking landschap en participatie in de gemeentelijke Omgevingsvisie

11 juni 2019 BNSP

Het landschap meenemen in een omgevingsvisie, hoe doe je dat als gemeente? En hoe laat je bewoners en andere betrokkenen mee denken hierin (participatie)? De handreiking ‘Landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie’ laat zien hoe een gemeente dit stap voor stap kan doen. Bijvoorbeeld met behulp van een landschapsbiografie. Een gemeente brengt hiermee samen met bewoners uit de streek de kernkwaliteiten en ontwikkelrichtingen van een gebied in kaart. De BNSPbestuursleden Gerrie Fenten en Frank Gorissen hebben redactioneel een belangrijke bijdrage geleverd aan de handreiking. Het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft de handreiking samengesteld en geschreven. Download hier de Handreiking landschap en participatie in de gemeentelijke Omgevingsvisie .