Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


30 april finish Landschapstriennale 2021

29 april 2021 Blog

Hierbij nodigt de Landschapstriennale je van harte uit om vrijdag 30 april van 16.30 – 18.00 uur de live uitzending van de FINISH van de Landschapstriënnale 2021 bij te wonen. Op deze bijeenkomst wordt de oogst van deze editie besproken door Mark Hendriks (kroniekschrijver LT21), Marco Vermeulen (curator LT21), Sylvo Thijsen (directeur Staatsbosbeheer), Peter Smit (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving) en Joks Jansen (Tilburg University / PON).

Deze Landschapstriënnale vond plaats in Van Gogh Nationaal Park i.o. en duurde de hele maand april. Welke verhalen zijn er verzameld? Wat zijn de conclusies van de verschillende onderzoeken die door de Landschapslaboratoria werden gedaan? Hoe verhouden de vraagstukken zich tot de nationale maatschappelijke opgaven? Het artikel ‘Bouwstenen voor het landschap’ geeft een vooruitblik hierop.

De ‘burger’ krijgt een sleutelrol toebedeeld, zo constateert Mark Hendriks in het artikel. Zij moeten niet alleen hun steun verlenen aan projecten en veranderingen, maar dienen ook steeds meer de ruimte te krijgen om zelf met het landschap aan de slag te gaan. Daartegenover staat de luide roep om regie en sturing op hogere schaalniveaus – om projecten van onderop met elkaar in verband te brengen, om de kwaliteit van het landschap te bewaken en om weerstand te bieden aan ontwikkelingen waar burgers en individuele ondernemers geen grip op hebben, zoals ‘verdozing’, de wildgroei aan zonneparken en de roep om honderdduizenden nieuwbouwwoningen”

Klik hier om naar het artikel te gaan

Klik hier voor de link naar de livestream van de slotbijeenkomst, vrijdag 30/4 om 16.30 uur