Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


28 september 2021: Bijeenkomst Samenwerken onder de Omgevingswet; gemeenten, (stedenbouwkundige) bureaus en softwareleveranciers

20 september 2021 netwerk

Eind vorig jaar heeft er vanuit de VNG in samenwerking met ADS een onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking in de driehoek “gemeenten, softwareleveranciers en stedenbouwkundige/planbureaus”.
Hierbij is o.a. onderzocht naar welke vormen van samenwerking er (mogelijk) zijn en welke issues men hierbij signaleert.
Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek in de samenwerking tussen gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en plansoftware leveranciers bij het realiseren van een omgevingsplan zal op dinsdag 28 september aanstaande een inhoudelijke bijeenkomst worden georganiseerd. Deze bijeenkomst zal zich richten op de huidige- en toekomstige samenwerking.

Een gemeente, een stedenbouwkundig bureau en een softwareleverancier zullen in een presentatie hun ervaringen in de samenwerking met u delen. Ook zullen de bevindingen uit bovengenoemd onderzoek en de demonstraties van de plansoftwareleveranciers van eind april worden gedeeld. Daarnaast zal er een presentatie plaatsvinden over de huidige stand van zaken rond de technische mogelijkheden voor uitwisselen indien er met verschillende software wordt gewerkt;
Welke stappen zien we bij het opstellen en wijzigen van het omgevingsplan?
Wat is de rol van gemeenten, softwareleveranciers en adviesbureaus?
Wanneer en hoe zal uitwisseling plaats kunnen vinden? 

We zijn uiteraard benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers en er is dan ook voldoende ruimte om deze op interactieve wijze met elkaar te delen.  Zijn we op de goede weg? Waar zijn eventueel aanpassingen of aanscherpingen nodig?

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, advies- en stedenbouwkundige bureaus en softwareleveranciers die direct betrokken zijn bij de realisatie van een omgevingsplan.

Meer informatie en aanmelden