Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Hanna Prinssen en Vic Lagrouw winnaars van de KuiperCompagnons Graduation Awards

17 november 2021 BNSPJong BNSP
Foto: Nadine van den Berg | Alle prijswinnaars samen met juryvoorzitter Gijs van den Boomen en hoofdredacteur BK Mark Hendriks

Tijdens een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst op de @Technische Universiteit Delft zijn vorige week de winnaars bekend gemaakt van de door Blauwe Kamer georganiseerde KuiperCompagnons Afstudeerprijzen. Bij de bachelorprojecten ging de eerste prijs naar landschapsontwerper Vic Lagrouw van HAS Den Bosch. Bij de masters viel Hanna Prinssen van de Academie van Bouwkunst Amsterdam in de prijzen.

Landschapsarchitect Prinssen kreeg de prijs voor haar ontwerponderzoek naar vuurlandschappen in de Amerikaanse staat Californië. Ze stelt voor om naar analogie van Ruimte voor de Rivier in het bos- en natuurbeheer meer plek in te ruimen voor vuur en brand. Prinssen ontwierp een ‘vuuruiterwaard’, met brandgangen, waterlopen en een stenige vuurdijk die de nabijgelegen bebouwing beschermt. De jury onder leiding van Gijs van den Boomen, tevens directeur van KuiperCompagnons, noemt het project een toonbeeld van dapperheid, en is blij dat Prinssen de ruimte kreeg om een ongebaand pad te bewandelen. Het idee van ‘leven met vuur’ is goed doordacht, de voordelen die ‘ruimte voor het vuur’ oplevert voor natuurbeheer en landschapsontwikkeling sterk onderbouwd en krachtig uitgewerkt.

De tweede prijs ging naar de Wageningse alumnus David de Boer en zijn ontwerp voor een publiek zonnelandschap in het IJmeer. Eervolle vermeldingen waren er voor Ziega van den Berk (Academie van Bouwkunst), Adriaan Weerheim (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) en Alexandra van Zyl (Wageningen University & Research).

Winnend bachelorproject
Het winnende bachelorproject van Vic Lagrouw (dat hij samendeed met bioloog Peter van Munnen) is een voorstel voor een klimaatrobuuste inrichting van het beekdal van de Aa of Weerijs ten zuiden van Breda. De jury noemt het noodzakelijk om het watersysteem van de Brabantse beken te reorganiseren – water opvangen en vasthouden – en leidend te maken voor de ruimtelijke keuzes die we bovengronds maken. Het is een ‘volwassen plan’, aldus de jury, omdat het rekenschap geeft van aanpalende vraagstukken, zoals alternatieve agrarische verdienmodellen.

De tweede prijs ging naar stedenbouwstudent Patrick van Schaik van de Breda University of Applied Sciences voor zijn plan voor de vergroening van de Bossche wijk Bethaniekwartier – waarvoor hij teruggreep op cultuurhistorische patronen en structuren in het oude stadsweefsel.

Jurering
Over het algemeen was de jury – met naast Van den Boomen de Eerste Kamerleden Hamit Karakus en Carla Moonen – blij te zien dat veel afstudeerders praktische oplossingen bieden voor de ‘grote’ en serieuze vraagstukken waarvoor we staan. De rijkdom was groot, en de oogst toonde een breed palet aan ontwerpvoorstellen. Soms bleven afstudeerders iets te veel hangen in analyses, waardoor de ontwerpingrepen niet altijd goed uit de verf komen.

De door tijdschrift Blauwe Kamer georganiseerde KuiperCompagnons Graduation Awards zijn dit jaar voor de vierde maal uitgereikt. In het septembernummer presenteerde Blauwe Kamer de 34 beste afstudeerplannen van bachelor- en masterstudenten in de stedenbouw en landschapsarchitectuur. De projecten die dit jaar door tien ontwerpopleidingen waren aangereikt zijn in oktober beoordeeld door de zogenoemde Club van 30, een gevarieerd gezelschap van vakgenoten. Zij brachten hun stem uit door voor de bachelorprojecten een top 2 en voor de masterprojecten een top 3 in te dienen. Hieruit kwam een lijst met nominaties voort – acht masters, vier bachelors. Vervolgens boog de driekoppige jury zich over de nominaties om uiteindelijk winnaars en eervolle vermeldingen aan te wijzen. In deze jury dus twee Eerste Kamerleden, juist omdat met betrekking tot de grote opgaven de politiek aan zet is

De KuiperCompagnons Graduation Awards worden mede mogelijk gemaakt door Young NVTL en Jong BNSP