Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Stapsgewijze invoering nieuw digitaal stelsel omgevingsplannen: ‘Voor het eerst hebben we gekeken of de auto ook reed’

3 juni 2021 netwerkKennislab
Afbeelding: Ministerie van IenW

Vertegenwoordigers van Kennislab zijn geïnterviewd door ROm / Stadzaken over de invoering van de Omgevingswet en het DSO. Kennislab heeft pilots en onderzoeken verricht om het DSO op haalbaarheid en werkzaamheid te toetsen. Een interview die iedereen die zich met de Omgevingswet en het DSO bezig houdt in hoge mate zal  interesseren. Dank aan ROm /Stadszaken voor het mogen delen van dit artikel.

Voor het eerst konden stedenbouwkundige en ruimtelijke ordeningsbureaus afgelopen najaar oefenen met het maken van omgevingsplannen op basis van de officiële plansoftware. Die is nog steeds niet helemaal klaar, toch kregen de marktpartijen – die driekwart van de omgevingsplannen maken – veel inzicht in waar het nog aan schort. Te veel om het nieuwe stelsel in één keer in te voeren, en dus zal dat stapsgewijs gebeuren.

Lees hier het gehele artikel verschenen in ROm en op de website van Stadzaken