Wie?

De BNSP kent drie lidmaatschapscategorieën: het persoonlijk (individueel) lidmaatschap, het bureau lidmaatschap en het institutionele lidmaadschap.

Persoonlijke leden

Stedebouwkundigen en planologen met een door de BNSP erkende opleiding. Heeft u geen erkende opleiding gevolgd maar bent u wel minimaal vijf jaar werkzaam als leidinggevende, beleidsadviseur, ruimtelijk planner of ontwerper, onderzoeker of docent in de ruimtelijke ordening, stedebouw of planologie, dan komt u ook in aanmerking voor het persoonlijk lidmaatschap.
Het studentlidmaatschap is gratis voor studenten die de erkende studie naar verwachting binnen twee jaar zullen afronden. Studenten dienen een kopie van hun collegekaart te overleggen.
Jonge leden onder de 30 jaar (Jong Professionals) betalen een gereduceerd tarief van € 75,- per jaar.

Bureauleden

Het Bureaulidmaatschap staat open voor bureaus, of afdelingen van bureaus, in de ruimtelijke ordening, stedenbouw of planologie.
In de leiding van het bureau of de afdeling is tenminste één individueel (persoonlijk) BNSP lid werkzaam.

Institutionele leden

Institutionele leden en begunstigers zijn provincies, gemeentes, (stads)regio´s of andere (delen van) overheidsdiensten, universiteiten, hogescholen, instituten en andere instellingen die werkzaam zijn in of belangstelling hebben voor de ruimtelijke ordening en de BNSP financieel wensen te ondersteunen.

Ook lid worden? Klik hier om u aan te melden als lid van de BNSP.

 

Gedragscode

Als beroepsorganisatie ziet de BNSP erop toe dat de beroepsethiek door haar leden wordt nageleefd. De leden van de BNSP hebben zich verbonden aan een gedragscode. Algemene uitgangspunten daarvan zijn een goede beroepsuitoefening, een zorgvuldige behartiging van de belangen van de opdrachtgever en zorgvuldig gedrag jegens collega’s.

De gedragscode is hier te downloaden: BNSP Gedragscode