Ledenservicepakket

De BNSP is met een aantal externe partijen kortingsregelingen overeengekomen. Leden kunnen deze collectieve contracten afsluiten voor bijvoorbeeld allerlei verzekeringen en artikelen die stedenbouwkundige- en planologische bureaus nodig hebben.

Verzekeringen
* Korting op individuele verzekeringen (auto, ziektekosten e.a. schadeverzekeringen) bij OHRA.
* Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandige ondernemer. Verzekering voor het geval ziekte langer duurt dan een jaar. Meer informatie bij verzekeringsmakelaar Ohra.
* Werkgevers zijn verplicht bij ziekte het salaris door te betalen gedurende 52 weken. Wettelijk tot 70% van het loon, indien de CAO voor personeel in dienst van de architectenbureau van kracht is zelfs 100%. Het BNA ziektewetverzekeringsplan van Centraal Beheer kent twee verzekeringen om dat risico af te dekken: een conventionele verzekering waarmee na een vooraf gekozen eigen-risicoperiode de loonbetaling tot een bepaald percentage wordt gedekt, en een stop loss verzekering die alleen onverwacht hoog ziekteverzuim van het totale bureau verzekert. Info bij Centraal Beheer 055 579 83 31 of op de website van Centraal Beheer.

Pensioen
Voor BNSP-bureaus en hun medewerkers bestaat geen verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. Wel kunnen BNSP-leden zich vrijwillig aansluiten bij het Pensioenfonds voor Personeel in dienst van de Architectenbureaus. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de administrateur van het pensioenfonds, PVF Pensioenen, Postbus 92 51, 1006 AG Amsterdam, 020 607 43 81 of op de website van PVF Achmea.