Studenten Kennisnetwerk

De BNSP onderhoudt een netwerk met de verschillende studieverenigingen en studenten stedebouw en planologie en architectuur. Dit kennisnetwerk is bedoeld om kennis uit te delen en contacten te leggen met andere studenten. Maar het is ook een plek om te zien welke ander aanverwante studies er zijn. De BNSP werkt hierin samen met de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur). Dit netwerk is er voor studenten van de volgende opleidingen:

Platform voor studenten

Waar hebben de studenten behoefte aan? Hoe kan er een brug worden geslagen tussen theorie en praktijk? Willen studenten meer inzicht in stage- en afstudeermogelijkheden en activiteiten van studieverenigingen? Om hier meer inzicht in te krijgen is een enquête opgezet. Er zijn redelijk wat reacties gekomen (26) van bijna alle hogescholen en universiteiten. Er blijkt vooral veel behoefte aan een overzicht van vacatures en afstudeermogelijkheden.  Maar ook is tips voor scripties, invullen vrije studiepunten, gastdocenten en een platform voor vakverenigingen genoemd. Ook weten veel studenten niet dat je gratis lid kunt zijn van de BNSP en wat je daar aan hebt.  In ieder geval genoeg aanknopingspunten om het kennisnetwerk als platform verder uit te bouwen. Wordt vervolgd.

Op de linkedin groep en facebook pagina voor studenten voor stedenbouw, landschapsarchitectuur, planologie en geografie worden stages gedeeld, bijeenkomsten aangekondigd en kun je discussies voeren. Je kunt voor de activiteiten ook op deze pagina kijken of op de agenda’s van de BNSP en NVTL. Daarnaast staan activiteiten van netwerk jong professional ook open voor studenten.

Activiteit (van bv een studievereniging of banenmarkt) hier vermelden? Neem even contact op.

Studieverenigingen

Polis – podium voor stedenbouwkunde (Delft)

Studievereniging D.B.S.G. Stylos (Delft)

Studievereniging VIA (Eindhoven)

Studievereniging CHEOPS (Eindhoven)

Studievereniging V.U.G.S (Utrecht)

Studievereniging Genius Loci (Wageningen)

Studentenvereniging Ibn Battuta (Groningen)

Studievereniging Planos (Deventer)

Studievereniging Mundus (Nijmegen)

Studievereniging Sarphati (Amsterdam)

Het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium (NGPS)


Het NGPS bestaat sinds 2009, het volgde toen het P.R.I.N.S. op. Dit was het samenwerkingsverband voor studieverenigingen voor Planologie en Ruimtelijke Inrichting. Vandaag de dag is het NGPS voor alle studieverenigingen voor Sociale Geografie en Planologie en aanverwante studierichtingen, zoals: Landschapsarchitectuur, Stedebouw en Vastgoed. Netwerk Jong Professionalvan de BNSP is ook ontstaan uit P.R.I.N.S.

Op 13 maart 2012 vond alweer de 4e editie van het NGPS plaats. Dit keer was Amsterdam aan de beurt. Het thema was Nederland 2020 er waren ongeveer 100 belangstellenden.

 

 

 

 

Opening

 

 

 

 

 

 

 

Netwerken in de lobby

 

 

 

 

 

Afsluiting met dank organisatie 2012

 

 

Stages en afstuderen

Hoe vind je als student een interessante en leuke plek om ervaring op te doen en en je kennis te toetsen aan de praktijk? Of vind hier iemand om samen jou onderzoek uit te voeren.

Stagebank overheden in Gelderland

Stageplaza

Nationale stagebank

Beroepservaring SLA

Werken of onderzoek in het buitenland?

Nuffic

Uitwisseling NHTV

Uitwisseling UvA

Tips van Radboud Nijmegen

Tips? laat het ons weten!

Gratis studentlidmaatschap BNSP

Als studentlid ontvang je jaarlijks de ‘PlanO’, gids voor planning en ontwerp, met de adressen van de leden en bureaus van de NVTL en BNSP en andere nuttige informatie. Verder ontvang je als student lid de digitale nieuwsbrief met daarin uitnodigingen voor ledenvergaderingen, excursies, lezingen en andere evenementen. Ook kun je als student deelnemen aan een werkgroep en krijg je korting op activiteiten en producten van NIROV.

Het studentlidmaatschap van de BNSP staat open voor studenten:

1. die de erkende studie (master of bachelor) voor driekwart hebben voltooid.

2. die een erkende studie hebben voltooid maar sinds het afstuderen nog geen werk hebben gevonden.

Studenten dienen een kopie van hun collegekaart te overleggen bij aanmelding.

Zie voor meer informatie www.bnsp.nl/lidmaatschap. Kijk ook bij de NVTL naar de mogelijkheden.

Contactpersoon van deze werkgroep: Remco Jutstra