Ruimte

De werkgroep Ruimte (voorheen Omgevingsplanning) stimuleert en voedt de discussie over actuele thema’s in de ruimtelijke ontwikkeling. Ze opereert op het snijvlak van de ruimtelijke praktijk, beleid en wetenschap.
De werkgroep stelt zich ten doel nieuwe ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijk onderzoek, praktijk en beleid op de voet te volgen, deze te verdiepen en waar mogelijk van reflectie en advies te voorzien. Er worden prikkelende discussies gevoerd, maar er wordt ook naar concrete producten toegewerkt. De werkgroep zal hierbij ook verkennen wat de ontwikkelingen betekenen voor professionals die werkzaam zijn in het domein van de ruimtelijke ordening. Of in meer traditionele termen; wat dit betekent voor de planologie en de planoloog.

Leden
De leden van de werkgroep zijn afkomstig uit de adviespraktijk, de beleidspraktijk en de onderzoekspraktijk. Zij werken op verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal en nationaal) aan verschillende ruimtelijke programma’s, projecten en onderzoeken. Alle leden zijn nieuwsgierig, geïnteresseerd in het uitwisselen van kennis en ervaringen en kunnen schakelen tussen de verschillende werelden in de ruimtelijke ontwikkeling.

Werkwijze
Aan de hand van discussies, presentaties en publicaties worden de denk- en werkwijzen opgerekt en aangescherpt. De werkgroep komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Van leden wordt verwacht dat zij gemiddeld 4 van deze bijeenkomsten kunnen bijwonen. Aanvullend zal gekeken worden naar het organiseren van of aanhaken bij bredere bijeenkomsten, excursies en digitale discussies.

Contactpersonen: Martine de Jong en Bas Waterhout

 

In 2010 presenteerde de Werkgroep een Pre-advies aan de BNSP en de Minister van Ruimte

Pre-advies_samenvatting