Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

Doel van deze werkgroep is het stimuleren van op zodanige wijze ontwerpen; bouwen en inrichten, gebruiken en beheren van de stedelijke omgeving, dat de schade voor de gezondheid en het milieu in alle stadia van het bestaansproces, van ontwerp tot en met sloop, zoveel mogelijk wordt beperkt voor nu en in de toekomst.

Leden
De BNSP/NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling bestaat uit 24 leden die allen lid zijn van de beroepsverenigingen BNSP en NVTL. Verder heeft de werkgroep drie agendaleden die de activiteiten van de werkgroep op afstand volgen.

Werkwijze
De werkgroep bestaat ruim 15 jaar en organiseerde in 1992 het landelijke congres Stedebouw en Milieu in de Zuiderkerk te Amsterdam. Tussen 1996 en 1999 was de werkgroep betrokken bij de ontwikkeling van het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw. Tussen 2001 en 2005 heeft de werkgroep gewerkt aan de samenstelling van het voorbeeldenboek “Duurzame Stedenbouw, perspectieven en voorbeelden”. De activiteiten in de periode 2007-2010 waren primair gericht op het samenstellen en laten uitgeven van de tweede editie van het boek ‘Duurzame Stedenbouw, The next step’. De werkgroep organiseert studiedagen en excursies voor leden en niet leden. In 2012 organiseerde de werkgroep het BNSP/NVTL Jaarcongres ‘Klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling’.

Aansluiten?
De BNSP|NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling staat open voor nieuwe, jonge en actieve leden. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op de bij Elma van Beek via 06 48338055 of elma.vanbeek@bnsp.nl