De Noorderstroom

Stichting De Noorderstroom is een onafhankelijk en open netwerk voor ruimtelijke professionals die in het noorden werkzaam zijn en die hun blikveld willen verbreden. De Noorderstroom stimuleert de uitwisseling tussen vakgebieden en het debat over de ruimtelijke kwaliteit van het Noorden.

De stichting wil het inhoudelijke debat over de ruimte in Noord Nederland activeren. Tussen vakgenoten, met bestuurders en met maatschappelijke organisaties. Ze wil vooral de professionals die met passie werken aan de ruimtelijke kwaliteit van Noord Nederland ondersteunen. En prikkelen om over de eigen actualiteit en professie heen te kijken. En bij te dragen aan de ontwikkeling van het ruimtelijk vakgebied en begrippenkader.

Werkwijze
De Noorderstroom richt zich op actuele vraagstukken met bijzondere betekenis voor het werken aan de ruimte in Noord Nederland. Met een gevarieerd debat, onderzoek, kennisuitwisseling en kennisontwikkeling wil zij bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteit van de ruimte in Noord Nederland. Ook wil de stichting strategiën uitwerken om die kwaliteit te bereiken.
De Noorderstroom organiseert periodiek open podia en fora. Dit zijn publieke bijeenkomsten waar relevante kwesties ter discussies worden gesteld.

Leden
De kracht van De Noorderstroom is een open netwerk van professionals die met elkaar over de ruimtelijke kwaliteit van Noord Nederland van gedachten willen wisselen.
Klik hier voor de website van Noorderstroom.