Het kan zo langzamerhand niemand zijn ontgaan; 2015 is het Jaar van de Ruimte en 15 januari aanstaande is de Startbijeenkomst ervan in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Uiteraard is de BNSP er dan ook bij en wel met één van de deelsessies getiteld Nieuwe Vakbeoefening. Binnenkort meer informatie hierover.

Klik hier […]

Lees verder

Normaal gesproken organiseert BNSP Jong Professional een grote thema-bijeenkomst in het najaar. Door tal van omstandigheden is dat dit najaar helaas niet gelukt. Maar niet getreurd, we gaan onze najaarsbijeenkomst gewoon organiseren in de winter van 2015, en wel op vrijdag 6 februari! Er wordt momenteel druk gewerkt aan het definitieve programma, maar hier alvast […]

Lees verder

Het zijn hectische tijden voor de (aankomende) jonge professionals in de ruimtelijke ordening. De banen liggen bepaald niet voor het oprapen, uitbuiting van jonge stedenbouwkundigen en architecten die voor een veel te laag loon moeten werken komt nog vaak voor en dan wordt vanaf 1 januari 2015 ook nog de beroepservaringsperiode (BEP) verplicht wanneer […]

Lees verder

Zoals ieder jaar heeft BNSP Jong Professional zich ook dit jaar weer ingezet om een aantal leuke en inhoudelijke activiteiten op de agenda te zetten. We zijn het jaar, traditioneel, begonnen met een nieuwjaarsexcursie naar het kazerneterrein in Ede, waar we een rondleiding hebben gekregen van Wilger van Aalst, uiteraard […]

Lees verder

BNSP Jong Professional nodigt je uit om op 9 januari 2015 terug te blikken op 2014 en vooral vooruit te kijken op 2015. Het Jaar van de Ruimte beginnen we graag samen met jou en andere ruimtelijke professionals.

Onder het genot van een hapje en een drankje zetten we actieve leden in het zonnetje en […]

Lees verder

Op woensdag 10 december werd in de stemmige ambiance van het voormalige Paleis van Justitie de Algemene Ledenvergadering 2014 van de BNSP gehouden. Wederom een spannende; had het bestuur in de ALV 2013 een plan van aanpak Nieuw Elan gepresenteerd, dit keer zou het rapport van Koen de Boo, als kwartiermaker van een nieuwe verenigingsstructuur […]

Lees verder

In 2014 maakte de BNSP al een opmars naar de BNSP als vitale en relevante partij binnen de beroepsuitoefening van Nederlandse stedebouwkundigen en planologen. Onder anderen stonden er meer activiteiten op het programma.

Wat er aan bijeenkomsten in 2014 voor en door leden is georganiseerd, kunt u in dit beeldverslag van […]

Lees verder

Opgesteld 19 november 2014 door het bestuur van de BNSP op basis van het adviesrapport Veranderingen stimuleren en uitdragen van 16 november 2014 en (geamendeerd) vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2015.

Nadat de ALV in december 2013 de visie Nieuw Elan had vastgesteld, heeft het bestuur aan BNSP-lid Koen de Boo gevraagd […]

Lees verder

Het leven als voorzitter van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen is boeiend en bevredigend.

Zo mocht ik bijvoorbeeld in de weken rond de Algemene Ledenvergadering in Amersfoort het jaarcongres van Relevant, het netwerk rond externe veiligheid toespreken, om meer begrip te kweken voor onze beroepsgroepen door het boek Lees verder

Van juli tot december mocht ik voor de BNSP in gesprek met de beroepsgroep. Leden, voor- en tegenstanders van de BNSP, ik sprak ze allemaal. Ik bekeek de organisatie van binnenuit en ondernam initiatieven om de respons te peilen.

Ik was bij tijd en wijle teleurgesteld over hoe weinig we verenigd waren, maar tegelijkertijd werd […]

Lees verder
U bekijkt de categorie: "Nieuws"