Meld je voor 15 juli aan voor de vierdaagse excursie naar Berlijn, die BNSP van 8 t/m 11 oktober samen met De Levende Stad organiseert door een email te sturen naar naar info@delevendestad.nl.

De excursie telt als bij- en nascholing in het kader van de Wet op de Architectentitel.

In […]

Lees verder

U was het toch niet vergeten? Dat 2015 het Jaar van de Ruimte is? Ook de BNSP heeft dit jaar niet stilgezeten. We hebben al enige activiteiten achter de rug die passen bij het antwoord op de vraag ‘wie maakt Nederland?’. Zoals bijvoorbeeld de excursie naar het Havenkwartier Deventer, een goed voorbeeld van een gebied […]

Lees verder

De succesfactoren achter de schermen. Daarover ging de excursie, of beter: ontdekkingstocht naar het Havenkwartier Deventer op 5 juni. Deze excursie was de eerste editie uit een reeks van 3 excursies met als rode draad ‘Mensen maken de stad’, bottom up & nieuwe gebiedsontwikkeling’.

De levendige tot de verbeelding sprekende atmosfeer in het […]

Lees verder

Rob van der Velden volgt Tjerk Ruimschotel op als voorzitter van de BNSP. Een gesprek met de stedenbouwkundige en eigenaar van ontwerpbureau Atelier Dutch over zijn ambities voor de beroepsvereniging.

Voor het eerst in het tachtigjarig bestaan van de BNSP is de voorzitter van de beroepsvereniging via een open sollicitatieprocedure benoemd. Rob van der Velden […]

Lees verder

In de verstedelijkte gebieden in Nederland is sprake van een polycentrisch systeem dat is opgebouwd uit historische en nieuwe centra. Daartussen is een lappendeken van monofunctionele gebieden gesitueerd in de vorm van woonwijken, bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Binnen dit polycentrische systeem is sprake van intensieve woonwerkrelaties en economische interactie.

In Nederland zijn opvallend veel centra. Alleen […]

Lees verder

Hoe kunnen we met inzet van moderne technologie de mobiliteit verzekeren van het sterk groeiende aantal inwoners in de steden? Het beantwoorden van deze centrale vraag was het doel van dit congres. Om dat te bereiken was de doelgroep breder dan andere jaren. Niet alleen verkeerskundigen kwamen naar dit congres, maar ook stedebouwkundigen, planologen, ICT-ers […]

Lees verder

“Cultuurhistorie als aanjager voor Ruimtelijke Ontwikkelingen”. Sinds 2012 biedt de Hogeschool Utrecht – Centrum voor Natuur & Techniek de Post-hbo opleiding Erfgoed & Ruimte aan. Deze opleiding is gericht op mensen die zich bezig houden met ruimtelijke ontwikkelingen en stellen hun in staat om cultuurhistorie daar een rol in te geven.

Met de opleiding bent […]

Lees verder

In mijn column in het 2015 juni-nummer van (het onvolprezen tijdschrift) Blauwe Kamer laat ik mijn gedachten gaan over de betekenis van de boekenkast in het algemeen en mijn eigen boekenbezit in het bijzonder.

In het pre-digitale tijdperk (dus voordat iedereen op elk moment ongeveer elke informatie kon opzoeken) hoorde je nog wel eens het […]

Lees verder

Departement Tijdelijke Ordening (DTO) organiseert in 2015 het DTO-college; een leergang waarbij top-down en bottom-up samenkomen in middle-up-down.

De deelnemers analyseren zes middle-up-down ontwikkelingen en analyseren alle relevante aspecten ervan. DTO-college bestaat uit een startbijeenkomst en vijf studiedagen die om de vier weken worden gehouden op een vrijdag.

Bij middle-up-down gebiedsontwikkeling worden passie, energie en […]

Lees verder

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht  (Tonnaer) is een landelijk opererend adviesbureau werkzaam op het terrein van de fysieke leefomgeving. Verdeeld over twee vestigingen, in Maastricht en Eindhoven, staan onze juristen, planologen, stedenbouwkundigen en deskundigen op het terrein van de digitale informatievoorziening klaar voor creatieve klantgerichte oplossingen.  Daarbij gaat het ons altijd om de kwaliteit […]

Lees verder
U bekijkt de categorie: "Nieuws"