Na afloop van het Grand Café dineerden BNSP Jong Professionals, het bestuur en de medewerkers in Radio Royaal, een inspirerende locatie op Strijp-S.

Daar ontvingen twee scheidende bestuursleden Remko Jutstra en Martin Dubbeling uit handen van Tjerk Ruimschotel het pas verschenen en door de BNSP gesponsorde boek over 50 jaar CIAM. Martin Dubbeling was ruim […]

Lees verder

Verwachtingsmanagement

Tussen wat ik beschouw als de twee hoogtepunten van het verenigingsleven (het Jaarcongres en de Algemene Ledenvergadering) schrijf ik dit stukje met gemengde gevoelens. Het afgelopen jaar is ons steeds meer duidelijk geworden dat de leden iets van de vereniging verwachten. Wat mooi is want dat bewijst ons bestaansrecht, minder prettig is dat die […]

Lees verder

Verslag BNSP Café Noord

Op 20 november 2014 Door

Het eerste BNSP Café Noord vond plaats op 30 oktober in de knusse huiskamer van café restaurant Eisseshof in Niehove. Midden in het Groninger landschap werd er gediscussieerd over ‘ruimtelijke kwaliteit’ en over hoe we daar als professional mee omgaan in. Drie BNSP-leden openden de discussie door in een korte presentatie te laten zien hoe […]

Lees verder

De uitvoering van het Deltaprogramma biedt grote kansen voor (landschaps-) architecten en stedenbouwkundigen. Van het mede vormgeven van de waterberging in het lokale stadscentrum tot het integreren van waterbescherming in de wijde omgeving. Ook beleidsmakers raken ervan overtuigd dat ruimtelijke ontwerpers vroeger in het planningsproces dienen te worden betrokken. Hier ligt dus een kans voor […]

Lees verder

De opdracht die de BNSP heeft gekregen van het ministerie van I&M voor de pilots Omgevingsvisie is medio mei 2014 van start gegaan. In opdracht van het ministerie van I&M werkt een consortium van BNSP-bureaus aan voorbeeldprojecten (pilots) om te komen tot Omgevingsvisies. De opdracht loopt tot en met het eerste kwartaal 2016.

Begin oktober […]

Lees verder

Tijdens het Grand Café, zie ook het beeldverslag, organiseerde de werkgroep duurzame stedelijke ontwikkeling BNSP/NVTL de discussietafel over de effecten van klimaatverandering op de stad.

Elma van Beek vervulde de rol van moderator bij de twee discussierondes. Inspirator Michiel Brouwer gaf ter introductie een toelichting over de gevolgen van het veranderende klimaat. […]

Lees verder

Niet voor niets was de BNSP met een stand aanwezig op het Festival Ruimtelijke Adaptatie in de Fabrique in Maarssen. De complexe opgave om steden aan te passen aan het veranderende klimaat is een uitdaging voor professionals in het ruimtelijk vakgebied.

De BNSP en met name de werkgroep duurzame stedelijke ontwikkeling BNSP/NVTL willen daarin een […]

Lees verder

Ontwerp van een veilige omgeving. Het kan!

Zodra de burgemeester voor een batterij camera’s staat uit te leggen hoe die ontploffing naast een woonwijk kon plaatsvinden, is het te laat! Volgens Jan Mans is het mede een taak van stedenbouwers om die rampen te voorkomen. “Als burgemeester ben je van de rampen. Het is heel […]

Lees verder

Opgesteld 19 november 2014 door het bestuur van de BNSP op basis van het adviesrapport Veranderingen stimuleren en uitdragen van 16 november 2014.

Nadat de ALV in december 2013 de visie Nieuw Elan had vastgesteld, heeft het bestuur van de BNSP aan BNSP-lid Koen de Boo gevraagd haar te adviseren over de gewenste ontwikkelingsrichting van […]

Lees verder

CIAM4

Op 19 november 2014 Door

Met enige overdrijving zou je kunnen zeggen dat we 80 jaar hebben moeten wachten op het verschijnen van de vuistdikke Atlas of The Functional City; Ciam 4 and Comparative Analysis.

Veel tijdgenoten van de deelnemers aan het roemruchte CIAM 4-congres in 1933 zaten er dan ook niet in de zaal op dinsdag […]

Lees verder
U bekijkt de categorie: "Nieuws"