Onder het motto ‘Wie maakt Nederland?’ organiseert het Jaar van de Ruimte in 2015 een avontuurlijke dialoog over de ruimtelijke toekomst van Nederland.

Daarbij gaan we ook op zoek naar vernieuwende praktijken: de plekken waar nu op innovatieve wijze wordt gewerkt aan het Nederland van 2040. De toekomst is niet ver weg, daar wordt nu […]

Lees verder

Met de Masterclass Omgevingsvisie ben je in korte tijd op de hoogte van de stand van zaken of ‘The state of the art’ van de omgevingsvisie. De BNSP coördineert de pilots omgevingsvisie, een opdracht van het ministerie van I&M die door 20 BNSP-bureaus wordt uitgevoerd. De kennis en ervaring die is opgedaan in het kader […]

Lees verder

Hoe kun je het maximale profijt halen uit concepten als Internet of Things, Big Data en Smart Cities om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de stad van de toekomst veilig te stellen?

Voor wie?
Het Congres voor verkeerskundigen, planologen en stedenbouwers is een uniek congres waar alle betrokken vakdisciplines elkaar ontmoeten: […]

Lees verder

Wij stellen u op 23 april aanstaande graag voor aan een nieuwe kandidaat voorzitter van het BNSP bestuur. Onze huidige voorzitter Tjerk Ruimschotel, treedt dit jaar namelijk af. Ook heeft het bestuur in maart jongstleden een Raad van Advies in het leven geroepen, waarvoor zij op deze dag de kandidaten aan u voor wil stellen.

[…]

Lees verder

Helaas kan het bureaubezoek aan Atelier Pro van vrijdag 27 maart geen doorgang vinden. Wie zich reeds heeft aangemeld voor de bijeenkomst, ontvangt persoonlijk bericht. Onze excuses voor deze late annulering.

Meer informatie over Atelier Pro vind je hier:

https://www.linkedin.com/company/atelier-pro-architekten-bv
https://www.facebook.com/atelierPro

Lees verder

Wanneer alles gaat zoals we vanuit het bestuur voorstellen, is dit mijn laatste ‘Van-de-Voorzitter’-stukje. Op 23 april aanstaande is een extra Algemene Ledenvergadering waarin een nieuwe voorzitter zal worden benoemd.

Toen ik ruim 5 jaar geleden als voorzitter aantrad was één van mijn ambities, dat de leeftijd van het bestuur en met name die van […]

Lees verder

Ontwerpers en veiligheidsmensen moeten aan de bak! Veiligheid blijft een onderbelichte factor bij het ontwerp van de openbare ruimte. Volgens de bezoekers van het BNSP-café over dit thema op 5 maart 2015 moet daarin verandering komen.

Daarvoor moet de stedenbouwkundig ontwerper zijn verbindende rol weer terugpakken en zich niet opzij laten schuiven. De veiligheidsdeskundige […]

Lees verder

Veel van de eerste pilotsessies zijn gehouden en de Vereniging Markdal heeft zelfs haar tweede sessie al gehad. Naast de voortgang in de sessies heeft ook de Masterclass voor de pilots plaatsgevonden op 5 maart 2015. Hieronder een eerste indruk van de dag.

Programma en Highlights Masterclass Pilots Omgevingsvisie
Tijdens de evaluatiebijeenkomst met pilotcoaches […]

Lees verder

Het Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw brengt de beste, mooiste en meest voorbeeldige plannen, projecten en studies in beeld, aangevuld met essays over de belangrijkste ontwikkelingen en tendensen in de vakgebieden.

Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Guido Wallagh verzorgt de selectie. De commissie van 2015 bestaat verder uit Ellen Marcusse, Steven Delva, Peter […]

Lees verder

Na de onbegrijpelijke aanslagen in Parijs is, geheel begrijpelijk, gezocht naar verklarende oorzaken van deze gewelddadigheden. Blijkbaar kunnen we niet begrijpen of accepteren dat je op dergelijke ingrijpende wijze reageert op een gevoelde belediging of verschil van mening. 

Ook zelf, onlangs in Parijs, heb ik me natuurlijk afgevraagd wat deze moordenaars kan hebben bezield en […]

Lees verder
U bekijkt de categorie: "Nieuws"