Zwolle is als Hanzestad een stad met een uitgebreide geschiedenis, die in de binnenstad ook goed behouden is gebleven. De stad is zich daarnaast de laatste jaren echter druk aan het ontwikkelen met kleine en grote projecten: Het hele stationsgebied wordt grondig aangepakt om de toenemende reizigersaantallen aan te kunnen, aan de rand van de […]

Lees verder

De BNSP verenigt, verbindt en vertegenwoordigt professionals met liefde voor het vak van de ruimtelijke inrichting van Nederland. De vereniging richt zich op de ontwikkeling, professionalisering en profilering van de vakgebieden stedenbouw en planologie in ruime zin en de beroepsbeoefenaar. De vereniging biedt een ontmoetingsplaats en een platform voor vakverdieping en beroepspraktijk.

[…]

Lees verder

We organiseren een uitvraag voor vernieuwende projecten; projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de leefomgeving van de toekomst. Bijvoorbeeld door alternatieve manieren van financiering, verrassende coalities of innovatieve oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen. In dit traject trekken Vereniging Deltametropool, BNSP, VNO-NCW West, IenM, NVTL en NL Ingenieurs gezamenlijk op met de organisatie van het Jaar […]

Lees verder

Update excursie Berlijn

Op 10 september 2015 Door

Organisatoren Elma van Beek en Gereon Bargeman van de excursie naar Berlijn zijn enthousiast. De vierdaagse reis is volgeboekt.

Op 8 oktober aanstaande vertrekken 21 mensen vanaf station Amersfoort naar deze op alle fronten fascinerende stad. Een ontdekkingstocht naar de menselijke maat van de stedelijke ruimte, multifunctionaliteit, transformatie en tijdelijk gebruik van gebouwen en ruimte, […]

Lees verder

Programmamanager Sarah Ros kwam er na haar studie stedenbouw aan de TU Delft al snel achter dat haar hart meer bij het proces van ruimtelijke ontwikkeling ligt dan bij ontwerp en beleid. Een gesprek over haar drijfveren en over de kansen en keuzes waar het vakgebied voor staat.

 ‘Het werk van de stedenbouwkundige wordt tien […]

Lees verder

Ooit dacht ik, als stedebouwkundige, dat planologie de wetenschappelijke reflectie op ons praktisch werk was. Dat de planologie als het ware een theoretisch kader was waarbinnen zinvolle stedebouwkundige ontwikkelingen konden worden gescheiden van zinloze. Ongeveer zoals in de medische wetenschap zo langzamerhand van steeds meer fysieke onvolkomenheden bekend is wat er aan de hand is […]

Lees verder

Op 9 oktober 2015 organiseert de BNA de eerste ‘MakeHappen!’ Inspiration Day voor architecten, stedebouwkundigen en anderen werkzaam in de ruimtelijke disciplines, die succesvol internationaal willen ondernemen.

Deze dag, georganiseerd tijdens het Architectuur Film Festival in Rotterdam, staat in het teken van ontmoeting, ervaringen delen, inspiratie opdoen en best practices. Naast key-notes van MVRDV,  KPMG […]

Lees verder

Wilt u meer weten over de beroepservaringperiode? Bureau Architectenregister organiseert in samenwerking met  alle beroepsorganisaties regionale bijeenkomsten om alle partijen te informeren en met elkaar in contact te brengen.

De eerstvolgende regiobijeenkomst vindt plaats op 1 oktober in Eindhoven.
locatie: Broeinest, Glasgebouw Torenallee 45, 5617 BA Eindhoven
Vanaf 17.30 uur ontvangst […]

Lees verder

Jaarlijks organiseert Polis, de studievereniging van Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de TU Delft een groot internationaal symposium over actuele thema’s in het vakgebied. De organisatie ligt geheel in de handen van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten, die dit naast hun studie oppakken. Dit jaar is de vijfde editie en is het de ambitie om zoveel […]

Lees verder

2015 is het Jaar van de ruimte, een jaarthema waar de BNSP, de beroepsgroep die zich met ruimte bezighoudt, zich sterk bij betrokken voelt. De BNSP wil dit jaar ook tot haar jaar maken en in 2016 verder uitbouwen.

De BNSP voert de ‘pilot omgevingsvisies’ uit. Zij werkt aan een groot aantal […]

Lees verder
U bekijkt de categorie: "Nieuws"