Na de onbegrijpelijke aanslagen in Parijs is, geheel begrijpelijk, gezocht naar verklarende oorzaken van deze gewelddadigheden. Blijkbaar kunnen we niet begrijpen of accepteren dat je op dergelijke ingrijpende wijze reageert op een gevoelde belediging of verschil van mening. 

Ook zelf, onlangs in Parijs, heb ik me natuurlijk afgevraagd wat deze moordenaars kan hebben bezield en […]

Lees verder

“Als veiligheid niet op je netvlies staat, verdien je het predikaat stedenbouwkundige niet”. Dat is een leuke binnenkomer van Jan Mans voor het BNSP-café op 5 maart. Deze middag belooft dus geen gezapig praatje maar een stevige discussie waarbij de mogelijkheden en dilemma’s van stedenbouwkundig ontwerpers bij het ontwerpen van een veilige ruimte centraal staan.

[…]

Lees verder

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van IenM, BZK en OCW.

Gouden Piramide 2015
Voor de Gouden Piramide komen in aanmerking: opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland: gemeenten, waterschappen, […]

Lees verder

2015 is het Jaar van de Ruimte, ruimte voor initiatieven. Op 15 januari werd het Jaar groots gelanceerd in de Beurs van Berlage.

Het wordt een jaar dat bol zal staan van activiteiten waarbij de ruimte in de breedste zin van het woord centraal staat. Als beroepsvereniging van ruimtelijke ordenaars zal ook de BNSP hier een […]

Lees verder

De pilots zijn op stoom en eind januari heeft er met de pilotcoaches een eerste evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden. Hieronder volgt een eerste indruk, opgetekend door Kees Wessels, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Omgevingsvisie: verleiden en inspireren
(bron: Nieuwsmail Oog op de Omgevingswet nummer 31, februari 2015)
Maak van participeren een feestje […]

Lees verder

Op 19 maart aanstaande organiseert de BNSP-NVTL werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling een duurzame excursie door Delft. Dit gebeurt in het kader van de Stadexpeditie “Wij maken Delft”, een excursiemiddag van Pakhuis de Zwijger, ontwerpersvereniging DelftDesign en Delft langs bottom-up projecten in Delft.

De excursie wordt afgesloten met de officiële opening van het Prinsenkwartier. Op deze […]

Lees verder

De deadline om abstracts in te leveren voor PlanDag 2015 is verlengd tot 2 maart. Plandag, Ruimte Maken wordt dit jaar op 21 mei georganiseerd in Leuven.

Tijdens de PlanDag 2015 staat de vraag centraal of we de ruimte kunnen, willen en moeten maken. Aarzel dan ook niet en schrijf een paper waarin u de […]

Lees verder

De afgelopen jaren is het Centrum van Rotterdam stevig op de schop gegaan. In 10 jaar tijd is de entree van de stad ingrijpend veranderd. Niet alleen het station werd vernieuwd, het stationsplein is vrij gespeeld van bussen, trams en taxi’s om een prachtige vrije loper richting binnenstad te maken. De Westersingel wordt zo direct verbonden met het […]

Lees verder

Op vrijdag 6 februari vond in Maakplaats HEM te Amsterdam de halfjaarlijkse themabijeenkomst van BNSP Jong Professional plaats. Dit maal hebben we ons verdiept in de stedenbouw en planologie in het buitenland. Het was een zeer geslaagde middag en avond waar we interessante verhalen over ervaringen in het buitenland hebben gehoord. Een fotoverslag vind je […]

Lees verder

Denk mee over het thema van de voorjaarsbijeenkomst 2015 en meld je aan voor de brainstormsessie op 26 februari in Utrecht.

In het voorjaar organiseert BNSP Jong Professional weer haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. Een netwerkactiviteit waarbij we ons inhoudelijk verdiepen in een ruimtelijk thema en onze rol als (jong) professional daarin. Bepaal jij mee […]

Lees verder
U bekijkt de categorie: "Nieuws"