Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Omgevingstournee BNSP Zutphen: Eerste spreker is bekend!

De Omgevingstournee BNSP in Zutphen

De Omgevingstournee BNSP is deze september in Zutphen. Het thema energietransitie staat centraal. Een goede rolverdeling is hierbij essentieel. We hebben diverse sprekers die met ons dit thema verder gaan uitdiepen.

Heb jij je al aangemeld? En gaat je collega ook mee? Het onderwerp rijkt verder dan de ruimtelijke ontwikkeling. Milieuaspecten zijn een wezenlijk onderdeel. Voor een brede scope en goede discussie zijn iedereen die met dit onderwerp te maken heeft van harte uitgenodigd.
Laten we eerst onze eerste twee sprekers aan je voorstellen:

De eerste sprekers zijn bekend!
Henk JanssenHenk Janssen

Henk Janssen is bestuurder van het Cleantech Center Oost Nederland (Stedendriehoek). Hij ondersteunt bij het Cleantech Center bedrijven, overheden en instellingen in een breed spectrum bij het realiseren van een circulaire economie. Hij gaat bij de bijeenkomst in op de rol van bedrijven bij energietransitie.

Marjan Postma

Marjan Postma is Beleidsadviseur Milieu en Duurzaamheid bij de gemeente Heerenveen. De gemeente Heerenveen is een voorstander van duurzame energie en wil sturing geven aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Onderdeel hiervan zijn kansen voor de zon. Zij spreekt bij de bijeenkomst over de regierol van overheden om kansen optimaal te benutten en ruimtelijke kwaliteit te monitoren.

De bijeenkomst is 22 september 2016 in Zutphen. Ben jij er ook bij? Aanmelden kan al!

Meer informatie en aanmelden

Jong Professional meets professional: inschrijving geopend

Jong professionals en professionals ontmoeten elkaar in Rotterdam bij Rho met een borrel. Jong BNSP organiseert in samenwerking met de BNSP een informatieve netwerkborrel. De bijeenkomst staat in het teken van de ontmoeting van ruimtelijke professionals. Ben jij op zoek naar een werkgever of werknemer? Ben jij bij met de omgevingswet? Jij bent er toch ook bij?
 
Meer informatie en aanmelden

Aanmelding geopend voor Omgevingstournee Zutphen

De Omgevingstournee BNSP is een tweejarige rondgang door Nederland waarin de BNSP zoveel mogelijk regionale en lokale partijen bijeen brengt om actuele ruimtelijke vraagstukken onder de aandacht te brengen. Met de thema’s van het Jaar van de Ruimte (2015) als leidraad, en met de invoering van de Omgevingswet (2019) aan de horizon. De vorige bijeenkomst was in Amersfoort en werd het thema omgevingsveiligheid verder uitgediept. Op 22 september strijken wij neer in Zutphen. Een logische plek voor de thema’s energietransitie en governance.

De regio Stedendriehoek wil een voorloper zijn op het thema energie en wil als eerste regio in Europa gestalte geven aan regionale energieneutraliteit. Er wordt gewerkt aan een ruimtelijke strategie die de transitie naar een duurzame energievoorziening  accommodeert en ook versnelt. Focus ligt hier onder meer op de kansen om deze transitie een impuls te laten vormen voor de economische concurrentiekracht van de Stedendriehoek. Werk en denk mee met deze ambitieuze regio! Deelname is €25,00. Voor leden is deelname gratis!
 
 
Meer informatie en aanmelden

Zomerimpuls ‘Pilots Omgevingsvisie’

Aan de slag met het instrument Omgevingsvisie! In de zomer wordt hier een impulsproject op uitgevoerd door de BNSP in opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De vragen die in de praktijk leven omtrent het opstellen van Omgevingsvisies worden opgehaald, mede op basis van al gedraaide Pilots Omgevingsvisie in de periode 2014-2016. Daarnaast draait er een concrete casus ‘van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan’ in de pilot Hillegom.

Heeft u praktijk- en kennisvragen omtrent Omgevingsvisies? Lever ze aan en doe mee! In het najaar van 2016 wordt een breder palet aan vragen rondom het instrument Omgevingsvisie opgepakt.
 

Pilot Hillegom: hoe vertaal je de omgevingsvisie in het omgevingsplan?

 
ADSMDOWtek200Zoals onder meer blijkt uit de pilots Omgevingsvisie (2014-2016), het Apeldoorns Kookboek en het Handboek Kwaliteitsverbetering buitengebied Westvoorne, wordt er al volop gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Maar hoe vertaal je een visie in regels die de initiatiefnemers daadwerkelijk op weg helpen? Dat vraagt een sterkte relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsplan. Deze relatie is nu nog vaak zwak, terwijl snelheid in de besluitvorming alleen effectief – en zonder dat het ad hoc planologie wordt – gehaald wordt als het hele ‘bouwwerk’ van de Omgevingswet binnen een gemeente op orde is.

Het is namelijk vrijwel onmogelijk een goed omgevingsplan te maken zonder op hoger abstractieniveau nagedacht te hebben over wat je als gemeente nu eigenlijk wil bereiken op het gebied van de fysieke leefomgeving en met welke middelen je dat doet. De BNSP gaat in opdracht van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ in de praktijkcasus Hillegom uitzoeken hoe dit aan te pakken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal onderwerpen – zoals centrumontwikkeling en vraagstukken in het buitengebied (verblijfsrecreatie en schaalvergroting), die ook bij veel andere gemeenten in Nederland herkenbaar zullen zijn. De conclusies en aanbevelingen worden vastgelegd in een beeldende factsheet.
 

Meer informatie

 
Namens de BNSP gaan KuiperCompagnons, Rho, Tonnaer en Twan Jütte een Pilot voor Rijkswaterstaat draaien. KuiperCompagnons heeft het onderwerp ‘vertaling omgevingsvisie naar omgevingsplan’ en de gemeente Hillegom als Pilot aangedragen. Ben je bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie? Wil je meedenken en –doen? Dat kan!
Meld je aan bij de BNSP, via geiske.bouma@tno.nl
 
ADSMDOWfoto750

BNSP steunt EO-Wijers stichting

Op 3 juni kwam een groot aantal betrokkenen en belangstellenden bijeen op zoek naar een nieuwe toekomst voor de Stichting EO-Wijers.
BNSP-bestuursleden Koen de Boo en Elma van Beek spelen een actieve rol in dit proces. Zes kwartiermakers hebben hierin het voortouw genomen.
Wie ook mee wil denken of zich bij hen aan wil sluiten is van harte welkom.
 

Kijk hier voor een uitgebreid verslag

 

Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2016

Wat is de Rachel Carson Scriptieprijs?

De prijs is een initiatief van de VVM, netwerk vanmilieuprofessionals en een aantal milieu­studieverenigingen. Hiermee willen zij grotere bekendheid geven aan het milieu- en duurzaamheid­onderzoek dat studenten hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, de universiteiten en het hoger onderwijs.

De prijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die bekend werd door haar boek ‘Silent Spring’, uit 1962, mogelijk het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Wie mag er meedoen?

De wedstrijd staat open voor studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen die tussen januari 2015 en 15 juli 2016 een scriptie hebben geschreven waarin een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling wordt gelegd. Scripties die al eerder voor deze prijs zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. Voor deelname komen in aanmerking: bachelorscripties uit het HBO en masterscripties uit het WO. De HBO en WO scripties worden apart beoordeeld.

‘De door de jury uit de genomineerden gekozen winnaar ontvangt een nader te bepalen geldbedrag van maximaal € 500,-‘

Hoe ding je mee?

De student of diens docent stuurt uiterlijk 15 juli 2016 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar scriptie naar het bureau van de VVM. De scriptie moet tussen 1 januari 2015 en 15 juli 2016 zijn beoordeeld. Het afstudeerverslag moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de begeleidende docent, een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, en een bewijs van beoordeling door de opleiding.

Meer informatie en inschrijven

Lezingen- en debatnamiddag met Jan Gehl

Al meer dan een halve eeuw zet de gezaghebbende Deense architect Jan Gehl zich in om steden (om) te vormen tot prettige leefomgevingen waarin de inwoners centraal staan. Hoe kunnen we steden op een menselijke schaal (her)maken? Hoe kunnen we steden realiseren die uitnodigen om te wandelen, te fietsen, te lopen, te spelen en te wonen? Deze vragen staan centraal in het invloedrijke boek ‘Cities for people’, dat dit jaar een Nederlandse vertaling krijgt.

Jan Gehl belicht in deze boeiende uitgave de methodes en de instrumenten die hij gebruikt om mensonvriendelijke steden om te vormen tot steden voor mensen. Hij legt uit hoe we steden kunnen ontwikkelen die levendig, veilig, duurzaam en gezond zijn.

‘Steden voor mensen’ (vertaald door Ruimte-hoofdredacteur Koen Raeymaekers) wordt in Mechelen op dinsdag 6 september 2016 voorgesteld in aanwezigheid van Jan Gehl zelf. De VRP en uitgeverij Vanden Broele nodigen u van harte uit voor dit niet te missen evenement. Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van het boek.

Meer informatie en inschrijven

 

Modelovereenkomst SFA online

Modelovereenkomst | geen gezagsverhouding

De ‘modelovereenkomst / geen gezagsverhouding’ voor architectenbureaus is nu beschikbaar met markering van verplichte tekstdelen en een toelichting.
Op onze site is een link naar de Belastingdienst geplaatst, daar is de goedgekeurde overeenkomst inclusief toelichting gepubliceerd. Op de webpagina modelcontracten treft u de tekst van de modelovereenkomst als word-document aan.

Nieuwsbericht SFA

Jij en je opdrachtgevers kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Modelovereenkomst

Vacature plaatsen
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 8.388608MB
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 8.388608MB
Bezig met versturen

Omgevingstournee BNSP Amersfoort: de inhoud centraal

Gisteren vond de bijeenkomst over omgevingsveiligheid in Amersfoort plaats als onderdeel van de Omgevingstournee van de BNSP. De ontmoeting kenmerkte zich door een inhoudelijke discussie. Na een gezamenlijke lunch nam Marion van der Voort als gastvrouw het voortouw. De groep deelnemers met een verscheidenheid aan expertises gingen na lezingen over de locatie, omgevingsveiligheid en de Omgevingswet aan de slag met een casus.

De deelgebieden werden onder de volop schijnende zon bezocht waarna de discussies zich rond de tekentafel werd voortgezet. De combinatie van experts externe veiligheid en stedenbouw leverde aandachtspunten en ontwerpoplossingen op voor de verantwoording van het groepsrisico. Serge Vonk van IMOSS heeft de presentaties in ontvangst genomen als probleemeigenaar. De middag is afgesloten met een borrel waar de discussies werden voortgezet.

complilatie nOT Amersfoort

De volgende bijeenkomst is op 22 september in Zutphen. Daarin is het centrale thema energietransitie. Binnenkort meer informatie hierover.

Meer informatie over de Omgevingstournee.

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door:

samenwerking BNSP samenwerking imoss samenwerking OVO

 

Vragen en leerpunten van de dag

– Hoe kan omgevingsrisico worden opgelost in de gevel als een gebied organisch groeit, waardoor de dichts bijzijnde gevel pas later wordt geplaatst, dan een verder afgelegen gebouw? Alle groepen zochten onafhankelijk van elkaar de oplossing buiten de gevel in het plaatsen van een barrière. Dit leverde echter wel stedenbouwkundige bezwaren op.
– Belangen van bijvoorbeeld buurtbewoners en omgevingsveiligheid botsen. Hoe geef je dit op een goede manier vorm. Waar ligt het zwaartepunt van de bouwmassa’s. Waar zijn de ontsnappingsroutes. Een geduldig traject met de buurtbewoners lijkt hierin een goede keuze.
– In juli wordt volgens de planning ook meer duidelijk over op welke wijze de externe veiligheid is geregeld in de Omgevingswet. Nog even afwachten dus.
– Neem maatregelen voor het waarborgen van de omgevingsveiligheid vooraf mee in het ontwerp van de stedenbouwkundige en architecten.

BNSP ondertekent intentieverklaring Proeftuin Nederland van Morgen

Tijdens de Innovation Expo van donderdag 14 april 2016 heeft voorzitter Rob van der Velden namens de BNSP de intentieverklaring Proeftuin Nederland van Morgen ondertekend. De landmakers van het Jaar van de Ruimte o.l.v. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verklaren hiermee gezamenlijk verder te zullen werken aan de toekomst van ons land.

Tijdens het Jaar van de Ruimte hebben talloze initiatieven, projecten en samenwerkingen het licht gezien. Een reeks bijeenkomsten in het hele land, diverse debatten en publicaties en zelfs een camping hoorden daarbij. De slotbijeenkomst en de presentatie van het Manifest2040 op 15 december 2015 markeerden gelukkig geenszins het einde van deze inspanningen: intengedeel, juist nu de opgaven en ambities zijn vastgesteld zullen we daarmee aan de slag moeten.

De BNSP neemt daartoe zelf het initiatief met de omgevingstournee, een rondreis door Nederland die de opgaven uit het Manifest verbindt met lokale uitdagingen en de naderende omgevingswet. Er staat een interactieve bijeenkomst over omgevingsveiligheid gepland op 9 juni 2016 (meld u aan!) en aan diverse andere wordt gewerkt.

Daarnaast wordt de waardevolle samenwerking met de andere landmakers van het Jaar van de Ruimte uiteraard ook voortgezet. Dat bleek tijdens de Innovation Expo van 14 april 2016, met als thema Sustainable Urban Delta. Niet alleen betrokken de landmakers een gezamenlijke informatiestand getiteld Proeftuin Nederland van Morgen, ook werd er een intentieverklaring ondertekend door alle betrokkenen. Daarin hebben zij zich gezamenlijk geschaard achter het initiatief om Nederland als innovatief levend laboratorium zichtbaar te maken en natuurlijk verder te ontwikkelen. Tot 2018 werken we toe naar een breed gedragen Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin een visie voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn wordt vastgesteld. Daarna wordt de samenwerking mogelijk voortgezet richting Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa (2018), IBA Parkstad (2020) en de Floriade Almere (2022).

De BNSP staat voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en maakt vol overtuiging deel uit van Proeftuin Nederland van Morgen. De landmakers die de verklaring hebben ondertekend zijn:

 • Energietransitie Cleantech Regio stedendriehoek (Apeldoorn/Deventer/Zutphen), Cleantech Regio Stedendriehoek, dhr. S.W. van ‘t Erve
 • De dijk is van ons allemaal, Waterschap Rivierenland, dhr. ir. R.W. Bleker
 • Lerend netwerk klimaatactieve regio’s, Waterschap Vechtstromen, dhr. prof. dr. S.M.M. Kuks
 • De Internationale Bauausstellung in Parkstad Limburg, IBA Parkstad, dhr. L.J.C. Diels
 • Healthy Urban Living in Utrecht, Gemeente Utrecht, dhr. drs. P.A.M. Steijn
 • Lerend netwerk gezondheid en ruimte, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, mw. dr. E.C.M. van Schie
 • Lerend netwerk fiets, Ring-Ring®, mw. drs. J.F. Hogendoorn
 • De tweede hersenhelft van Eindhoven, The Wise City, mw. MSc. A.M.M van Strien
 • Synergie luchthaven en omgeving, Circulair ontwikkelen werkmilieus, Schiphol Area Development Company (SADC NV), mw. drs. J.A. van Antwerpen
 • De leerateliers van stedebouwkundigen en planologen, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen, dhr. R.J.M. van der Velden
 • Marker Wadden, Natuurmonumenten, dhr. drs. R. Posthoorn
 • Gebiedsgericht samenspel Foodvalley, Gebiedscoöperatie 0-gen, dhr. ir. G. van Santen MBA
 • Leeuwarden/Fryslân culturele hoofdstad Europa 2018
  • Gemeente Leeuwarden, dhr. drs. F.J.M Crone, mede namens Provincie Fryslân
  • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, mw. drs. D. Keizer-Mastenbroek
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dhr. drs. P. R. Heij

Recent nieuws

OTzutphen750 copy
21 juli 2016 Nieuws

Omgevingstournee BNSP Zutphen: Eerste spreker is bekend!

De Omgevingstournee BNSP in Zutphen De Omgevingstournee BNSP is deze september in Zutphen. Het thema energietransitie staat centraal. Een goede rolverdeling is hierbij essentieel. We.

Lees verder
sab_logo 25
20 juli 2016 Vacatures

Vacature senior adviseur planologie (standplaats Arnhem of Amsterdam)

Wie zoeken wij? SAB zoekt een ervaren adviseur planologie met een gedegen netwerk bij de overheid en bij marktpartijen, standplaats Arnhem of Amsterdam. Wat houdt.

Lees verder
Urk
14 juli 2016 Vacatures

Urk zoekt jong talent….!

Ben jij op zoek naar een uitdaging, heb je een klantgerichte werkhouding, ben je flexibel en neem je initiatief? Voel jij je verantwoordelijk voor een.

Lees verder

Activiteiten

15 september 2016 Excursies

Van New Town tot Ecodorp

10:00

Bekijken

22 september 2016 Omgevingstournee BNSP

Omgevingstournee BNSP: Zutphen

12:30 tot 17:30

Bekijken

30 september 2016 Jong BNSP

(Jong) Professionals Meets

16:00 tot 19:00

Bekijken