Sinds 2010 zijn de domeinen Infrastructuur, Milieu en Ruimte samengevoegd in één ministerie I&M. Hiermee is een voorwaarde geschapen om ontwerp en beleid van deze domeinen op elkaar af te stemmen. Met het Deltaprogramma werd tegelijk een unieke kans gecreëerd om ‘boter bij de vis’ te geven: de kans van een integrale aanpak van hoogwaterverdediging [...]

Lees verder

Op 16 mei organiseren we onze voorjaarsbijeenkomst. Na een wervende inleiding van Robbert Jan van der Veen, creative director bij Plein06, gaan we zelf aan de slag. In  workshops gaan we zelf ‘dromen’ over de toekomst van de binnenstad. Hoe lossen we leegstand op? Hoe gaan we om met tijdelijke invullingen? Wat doen we [...]

Lees verder

In onze vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat de BNSP dit jaar een serie ‘BNSP Café’s organiseert, voor en met leden. Tijdens deze café’s kunnen leden met elkaar belangrijke thema’s bespreken en elkaar ontmoeten.

Op het programma staan momenteel een café in Maastricht en een in Apeldoorn. Het café in Maastricht vindt plaats op 26 juni [...]

Lees verder

Nederland verstedelijkt in hoog tempo. Tussen 1900 en 2010 heeft zich een verzesvoudiging voorgedaan van het bebouwde oppervlak. In de naoorlogse periode verdrievoudigde de woningvoorraad en vertwintigvoudigde het areaal aan bedrijventerreinen. Omdat er in een relatief korte periode veel is gebouwd doet zich nu een massale veroudering voor van het stedelijke gebied. De herstructureringsopgave van [...]

Lees verder

Het Ministerie van I&M is bezig met de voorbereiding van de nieuwe omgevingswet. Deze wet kent nieuwe instrumenten en nieuwe of andere werkwijzen. Een van de nieuwe instrumenten is de Omgevingsvisie. Dit is de (integrale) opvolger van de structuurvisie. De omgevingsvisie is verplicht voor het Rijk en provincies en facultatief voor gemeenten.

Het ministerie wil [...]

Lees verder

Terwijl de stofwolken van de gemeenteraadsverkiezingen langzaam neerdalen en de eerste colleges van B&W samengesteld worden, probeer ik, samen met mijn medebestuurders van de BNSP te bedenken wat dit voor onze toch al niet florissante beroepsuitoefening betekent.

Tijdens de actuele (hopelijk zo langzamerhand overwonnen) economische, financiële en vastgoedcrisis is nauwelijks een beroep gedaan op [...]

Lees verder

Bij bureaulid Rijnboutt in Amsterdam kwam op 6 maart een aantal BNSP bureaus bij elkaar voor een bureaubijeenkomst. Op het programma stonden onder andere de toekomst van de BNSP en de toegevoegde waarde van de beroepsvereniging.

Ook werd besproken hoe we de BNSP en het vak stedebouw meer zichtbaar kunnen maken, welke opgaven er liggen [...]

Lees verder

Graag brengen we u op de hoogte van het programma van de PlanDag 2014, dat op 22 mei 2014 in het stadhuis van Zaandam plaatsvindt.

Om 10.00 uur zal deze Plandag worden geopend door gastvrouw Mr. G.H. (Geke) Faber, burgemeester van Zaanstad. Daarna duiken we meteen in het overall thema van de dag: [...]

Lees verder

Korting bij Landwerk

Op 1 april 2014 Door

Landwerk is het platform voor informatie, discussie en ontmoetingen over de inrichting van het landelijk gebied. Naast het vakblad organiseert dit platform bijeenkomsten en geeft het boeken uit over het landelijk gebied.

Landwerk organiseert in het kader van het programma Nu al Envoudig Beter verschillende bijeenkomsten binnen het thema ruimtelijke ordening en leefomgeving. U bent [...]

Lees verder

Young Planning Professionals (YPPs) from all over the world are welcome to apply for the ISOCARP YPP workshop taking place in Gydnia, Poland, from 18-23 September 2014, just prior to the 50th ISOCARP congress.

Since 1991 the objective of these Workshops has been to bring together young professional urban planners from all parts of the [...]

Lees verder
U bekijkt de categorie: "Nieuws"