Vrijdagmiddag 20 april organiseerde netwerk jong professional van de BNSP een bijeenkomst over ‘de tussentijd’ met het Westplein in Utrecht als casus voor workshops. De gekozen locatie is geen braakliggende grond maar wel ruimte midden in de stad met grootse plannen vanuit het Stationsgebied. De middag vond plaats in het infocentrum van de projectorganisatie stationsgebied. Tijdens de inloop kon men eerst de maquettes bekijken. Remco Jutstra opende de bijeenkomst met de mededeling dat Jeroen Saris er niet bij kon zijn vanwege ziekte. Na een inleiding op het ontwerp tijdelijkheid vertelde Remco ook over het initiatief ‘van Westplein naar Lombokplein, in de tussentijd’. Een initiatief vanuit de buurt. De bijeenkomst werd naast de ongeveer 35 jonge vakgenoten ook bijgewoond door een aantal betrokken bewoners uit Utrecht. De Ontwikkelgroep Lombok Centraal is met de gemeente al geruime tijd bezig met plannen voor het gebied.

In plaats van te werken aan ‘eindplanning’ willen de betrokken bewoners nu al beginnen. Organische groei en doen was het credo van deze middag. Heel toepasselijk werden voor het verkennen van het plangebied Westplein; ‘zaadbommen’ uitgedeeld. Met deze verzameling bloemzaden de deelnemers de versnipperde groene ruimte op het Westplein bombarderen. Komende zomer kan het Westplein door de verspreide ‘zaadbommen’ wat meer kleur verwachten. Het Westplein ligt er als een chaotisch verkeersknooppunt bij.

Na terugkomst in het infocentrum konden drie groepen verdeeld over de thema’s van het masterplan (‘verbinden’, ‘herstellen’ en ‘betekenis geven’) aan de slag met tijdelijke oplossingen. Oplossingen waarvoor? Ondanks dat maar weinig mensen wat zien in het Westplein, kriebelde het bij de deelnemers om wat aan dit vergeten gebied te doen. Zo’n plek midden in de stad kan door middel van simpele ingrepen ‘groeien’. Over kleur gesproken, de bonte samenstelling van de workshops gaf een heel spectrum aan gekleurde oplossingen.

Na een vrije brainstorm was de opdracht in de tweede fase om tot tijdelijke interventies te komen die ook gemakkelijk en goedkoop georganiseerd kunnen worden. In de plenaire terugkoppeling hebben de drie groepen de resultaten gepresenteerd. Een aantal deelnemers twijfelde of het gebied moet worden ingericht als verblijfsgebied gelet op het alom aanwezige verkeer. Voor evenementen is het wellicht mogelijk om het verkeer eens een dag niet het Westplein te laten domineren. Ideeën voor de ‘tussentijd’ zijn dus niet alleen fysieke ingrepen maar ook het organiseren van activiteiten. Het is immers een locatie met potentie vanwege de ligging in de stad. De ontwikkelgroep lombok centraal gaat samen met een speciaal aangestelde projectleider van de gemeente aan de slag om enkele ideeën uit te werken.

Enkele ideeën die hier niet onvermeld kunnen blijven: het door bewoners laten adopteren van vele versnipperde stukjes groen op het plein, het op ludieke wijze op de hak nemen van de chaotische verkeerssituatie, een evenement organiseren op de vele middenbermen, en – simpel doch doeltreffend – gewoon alle rommelige en overbodige borden, hekken, paaltjes en andere bouwwerken van het plein verwijderen.

Om een beeld te krijgen van deze middag, zijn enkele fotos en scans van de resultaten te zien.

De resultaten van de workshops:

Groep 1; ‘Verbinden’, scan scan resultaat en samenvatting.

Groep 2; ‘Herstellen’, scan resultaat en samenvatting.

Groep 3; ‘Betekenis geven’, scan resultaat en samenvatting.

Deelnemer Ritske Dankert heeft blog geschreven over de middag.

Klik hier voor de presentatie van het plenaire deel.

Het vervolg zal bekend worden gemaakt op www.lombokcentraal.nl en www.wiicity.nl

 

Comments are closed.