— Advertentie

Ben je de laatste jaren afgestudeerd in Interieurarchitectuur, Architectuur, Stedenbouwkunde, of Landschapsarchitectuur? Werk je bij een bureau, gemeente of ben je zelfstandig ondernemer? Doe dan mee aan het tweejarig programma van de Beroepservaring! Duik in de wondere wereld van ondernemerschap; het bestek; de offerte; leer praktijkgerichte presentatietechnieken; oefen met selectieprocedures; ontdek de organisatie van een ontwerpbureau en denk na over de toekomst van het ontwerpen als bedrijfstak. De Beroepservaring biedt jou in 2 jaar tijd een volledig ervaringstraject aan waarmee jij je kan onderscheiden ten opzichte van andere collega professionals uit jouw vakgebied.

Duur: 2 jaar (september 2012-2014)
Belasting: gemiddeld 4 uur per week
Vorm: individueel programma op de werkplek; 20 gemeenschappelijke bijeenkomsten
Informatiebijeenkomst: 28 maart 2012
Informatie: www.beroepservaring.nl/2012

Het projectbureau van de Beroepservaring is ondergebracht bij het Atelier Rijksbouwmeester. Inschrijving in het Architectenregister is vanaf 2015 alleen nog mogelijk voor degenen die een tweejarige beroepservaringperiode hebben afgerond (op grond van de gewijzigde Wet op de architectentitel).

Meer informatie
Persbericht Beroepservaring 2012-2014
Brochure Beroepservaring 2012-2014
www.beroepservaring.nl/2012

Aanmelden
www.beroepservaring.nl/2012
info@beroepservaring.nl

Achtergrond
Jonge architecten, stedenbouwkundigen, landschaps- en interieurarchitecten die vanaf 2015 afstuderen moeten verplicht  beroepservaring opdoen om de architectentitel te verkrijgen. Dat is een ‘revolutionaire verandering in de entree die jonge beroepsbeoefenaren in de praktijk maken’, aldus voorzitter Jo Coenen van Stichting Beroepservaring Jonge Architecten en Stedenbouwkundigen (BEJAS).  Dat het opdoen van beroepservaring juist in tijden van economisch zwaar weer essentieel is onderschrijft ook  Jan Westra namens  Stichting Post Academisch Onderwijs (PAO).  “Een afgeronde ontwerpopleiding is waardevol, maar dat betekent nog niet dat je klaar bent voor de praktijk. De Beroepservaring versnelt dat proces  en laat ontwerpers op systematische wijze kennis  maken met de praktijk.”

Beroepservaring 2012-2014: ook voor interieurarchitecten! Aan de eerdere rondes deden in het begin alleen architecten mee en vanaf 2010 ook stedenbouwkundigen en landschaparchitecten. Aan de ronde die start in september 2012 doen voor het eerst alle vier de disciplines mee die onder de Wet op de architectentitel vallen: architectuur, stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur en nu ook  interieurarchitectuur.
De Beroepservaring is enerzijds tijdloos; het programma gaat over aspecten van beroepservaring die ontwerpers sinds jaar en dag  tegenkomen, zoals de omgang met een opdrachtgever, ondernemerschap en regelgeving. Maar het programma sluit ook aan bij de actualiteit.
De Beroepservaring duurt twee jaar. De laatste vrijwillige ronde zal in het bijzonder aandacht besteden aan het overleven in economisch zwaar weer; aan de positie van de zelfstandig opererende jonge ontwerper en aan de hedendaagse vormen van netwerken. Deelnemen aan de Beroepservaring is geen plicht, maar een voorrecht; juist nu!

 

Comments are closed.